Üç Boyutlu Yüz Şekillendirme Estetik Ameliyatları
Grip - Soğuk Algınlığı

Üç Boyutlu Yüz Şekillendirme Estetik Ameliyatları

Yaşla beraber suratımız yalnızca kırışmıyor. Yerçekiminin de tesiriyle yumuşak dokular alt doğru yer değiştiriyor. Yeni bir teknik olan endoskopik surat estetiği, surata 3 ebatlı olarak müdahele edilmesine ve suratın yine şekillendirilmesine imkân tanıyor. Yaşı kaç olursa olsun bitkin ve mutsuz bir ifadesi olan bireylere de uygulanıyor.
Estetik harekâtların zaferli olup olmadığına dair ölçütlerin en başında harekâtın neticesinin doğal olup olmadığı geliyor. Herkes daha hoş olmak istiyor ancak doğal olmayan, mübalağalı ve estetik işlem neticeyi elde edildiği ilk bakışta bile muhakkak olan bir görüntüden de kaçıyor. Bu, surat gençleştirme harekâtları için de geçerli. Son zamanlarda ismi sıkça geçen “3 ebatlı endoskopik surat estetiği harekâtları” daha genç ve hoş bir suratın yanı gizeme son derece doğal bir görünüm de taahhüt ediyor.
Bu mevzudaki detaylı bilgiyi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı Academic Hospital’dan Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erdem Tezel’den aldık. Doç Dr. Tezel, tüm dünyada yeni bir teknik olan endoskopik surat şekillendirme harekâtlarını, Amerika Birleşik Devletlerinde, endoskopik surat estetiğinin liderlerinden olan Plastik Cerrahi Uzmanı Dr.Oscar Ramirez’le beraber çalışarak uygulamaya başlamış ve bunu özel donanımıyla beraber ülkemize getirmiş. Doç Dr. Tezel, endoskopik surat estetiği harekâtlarının, yalnızca suratı gençleştirmek emeliyle uygulanmadığını; yaşı genç olmasına karşın doğuştan gelen, alt doğru sarkık kaş ve gözler gibi bir ekip özellikler sebebiyle yaşlı, bitkin suratlı ya da olgun, negatif ifadeli suratlara da mutlu ve zinde bir ifade vermek için de işlemler yapıldığını belirtiyor. Doç Dr. Tezel, endoskopik estetik surat işlemleriyle bütün olarak ne amaçlandığını kavrayabilmek için öncelikle genç ve hoş bir suratın anatomik özelliklerini kavramak gerektiğini söylüyor.
Genç ve hoş bir surat nasıl olur?
Hoş insanlarda yanakların üst kısmında, elmacık kemiklerinin üzerinde hafif bir çıkıntı ve onun hemen altında hafif bir girinti oluyor. Bu çeneyle beraber surata oval ve güzel bir biçim veriyor. Ancak zamanla beraber yer çekimi, yüzdeki yaradılışları alt sürüklemeye başlıyor. Ayrıca yüzdeki ten ve ten altı yaradılışları kullanıla kullanıla yıpranıyor. Yüzdeki mimikler sebebiyle çizgiler de alana geliyor. Tüm bunlar buruşukluklara, alında, iki kaş arasında derin çizgilere, kaşların özellikle dış kısımlarının alt doğru yer değiştirmesine ve göz kapaklarının kaşla beraber gözün üstüne doğru yığılmaya başlamasına neden oluyor. Ayrıca yandan bakıldığında, alnın ve yanakların dışbükey olan görüntüsü gitgide düzleşiyor. Göz altlarında çukurluklar alana geliyor. Bunun sebebi de yanakların hem alta hem içe doğru yer değiştirmesi.

Yaş farkını oluşturan ne?
Bir insanın yaşını, alt yukarıya hipotez etmek hiçbirimiz için güç değil. Baktığımızda 28 yaşındaki bir bireyle 18 yaşındaki birisinin arasında belli bir yaş farkı oldugunu herkes söyleyebilir. Bir bireyin yaşını hipotez etmemizi basitleştiren buruşukluklar mı? Bu suali “evet” diye cevaplamak pek muhtemel değil. Zira bir bireyin suratında 30 yaşından evvel hemen hemen hiç buruşuk olmuyor. Peki o zaman tanımlayıcı etmen ne? Tamamen yüzdeki yaradılışların zamanla beraber yer değiştirmesine bağlı. Yaşla beraber suratın yüksek olan kısımları yer degiştirerek alt doğru birikiyor. Oval biçimli olan surat zamanla dikdörtgen bir biçim alıyor. Yaşlıların suratları ovalden çok dikdörtgen şekle sahip oluyor. Hakikatinde hepimiz, bilimsel olarak açıklamasını yapamasak da, zamanın suratımız üzerindeki tesirini görebiliyor ve doğru yaş hipotezi yapabiliyoruz.
İşlem nasıl yapılıyor?
Hemen hemen hepimiz, saçlarımızı geriye doğru sürüklediğimizde kaşlarımızın, yanaklarımızın yukarıya doğru hafifçe geldiğini, gözlerimizin de çekikleşerek, suratımın daha hoş ve sansasyonel bir hal aldığını fark etmişizdir, işte, 3 ebatlı endoskopik surat estetiğiyle yapılan işlem bu operasyona çok benziyor. Doç Dr. Erdem Tezel, saçların arasından yaptıkları 1.5 santimetrelik bir kesikle, kalemden daha ince kameralarla surata girdiklerini ve eriyebilen dikişlerle yüzdeki dokuları yukarıya ve az ölçüde yanlara doğru astıklarını, statiklediklerini anlatıyor. Başka Bir Deyişle surata üç ebatlı olarak biçim veriliyor. Yanakların ve alnın yüksekliği, suratın öne doğru çıkıntısı çoğaldırılıyor. Aynı biçimde kaşlar da kaldırılabiliyor. Natürel, endoskopik olarak müdahale edildiği için yalnızca kaş değil kaşla beraber sarkan kaşın altındaki yumuşak dokular da kaldırılıyor. İşlem müddetince hiçbir acı sezilmiyor, işlem genel anezteziyle yapılıyor. İyileşme süreci 10 gün- 2 hafta arasında. Hasta 2 hafta içinde işine dönebiliyor. Yüzdeki şişliklerin inmesi 2-3 gün sürüyor. Yüzde sargılar olmuyor. 3 ebatlı surat şekillendirme harekâtları, burun göz kapağı gibi değişik estetik harekâtlarla birlikte uygulanabiliyor. Gelelim neticelere… Doç. Dr. Erdem Tezel’in bize gösterdiği işlem evveli ve sonrası resimleri arasındaki en aşikar fark şahısların daha öncekisine mukayeseyle daha genç ve daha zinde bir surata sahip olmalarıydı.
Yaşla neler oluyor?
İhtiyarladıkça suratımızın yalnızca kırıştığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Surata bakıldığında yaşın muhakkak olmasına temel neden olan dokuların alt doğru yer değiştirmesi. Zaman ve yerçekimi bakın suratımızı nasıl etkiliyor:
· Kaşlar alt düşüyor, göz kapaklarının üzerine yığılıyor. Bu da gözlerin olduklarından daha minik görünmesine neden oluyor.
· Yanakların sarkması göz altlarında çöküklerin, torbalanmaların oluşmasına yol açıyor.
· Yanaklar elmacık kemiklerinden alt doğru yer değiştiriyor. Özellikle ağzın yan kenarında birikiyor, surata daha güzel bir ifade kazandıran ovallik kayboluyor surat dikdörtgen şekle daha eş bir hal alıyor.
· Burun kanatlarından dudak kenarlarına doğru uzanan çukurluk derinleşiyor.
· Dudaklar dolgunluklarını kaybediyor ve inceliyor.
· Dışa doğru çıkık olan alın ve yanaklar düzleşiyor.
Kimler için uygun?
· Zamanla beraber suratının sarktığını, yanaklarının, alnın alt doğru yer değiştirerek suratının ovalliğini kaybettiğini düşünenler.
· Genç olmasına karşın kaş ve gözleri doğuştan gelen özellikler sebebiyle alt düşük olanlar.
· Yeniden genç olmasına karşın yanaklarının ve alınların surata zinde ve güzel bir görüntü veren yuvarlaklığa ve çıkıklığa sahip olmadığına inananlar.
Avantajları:
Endoskopik surat estetiği harekâtın avantajlarını şu biçimde sıralamak muhtemel.
· Surata yaşlı görünüm veren sarkıklık yalnızca tende değil, yüzdeki tüm yaradılışlarda alana geliyor. O sebeple surata biçim verilirken yalnızca tene değil suratın değişik dokularına da müdahale etmek gerekiyor. Bu endoskopik surat estetiğiyle muhtemel.
· Yalnızca tene değil yüzdeki tüm anatomik yaradılışlara müdahale edildiği için mimikler kaybolmuyor, surat natürelliğini yitirmiyor.
· Uygulanması için cildin sarkmasını beklemeye gerek yok, çok genç yaşlarda da uygulanabiliyor. İnsana daha genç daha zinde bir ifade kazandırmak emeliyle bu işlemler yapılıyor.
· İşlem sonrası iyileşme süresi, şahıstan bireye değişmekle birlikte vasati olarak çok kısa ve işlem sonrasında hiçbir iz kalmıyor, operayon geçirildiği netlikle muhakkak olmuyor.