Kuru Ve Yıpranmış Ciltler İçin Tavsiyeler
Grip - Soğuk Algınlığı

Yüz Gerdirmede Kullanılan Yöntemler

Günümüzde surata genç ve enerjik bir görünüm kazandırmak için pek çok yöntem uygulanıyor. Bunlar birleştirildiğinde daha kalıcı, az tehlikeli ve az karmaşıklıklı neticelere erişilebiliyor.
Surat germe operasyonu denilince hemen usumuza tüm surat teninin, ten altı yapılarından parçalayıp tam buruşuklukları giderecek biçimde gerilmesi gelebilir. Ama yüzdeki buruşuklukların hepsini yalnızca teni gererek ortadan kaldırmaya çalışmak mimiksiz bir ifade ortaya çıkarır, bu da surata bir maske görünümü verebilir. Oysa alın, göz ve dudak etrafındakı buruşukluklar ilave metotlarla ayrıca rehabilitasyon edilebilir. Surat germe operasyonunda derinlik olarak üç katmanda harekât yapılabilir: En üstteki katman tendir ve yalnızca bunun tek başına fazla gerilmesi ile “rüzgara karşı yürüyen bir insanın surat görünümü” ortaya çıkabilir.
Ehemmiyetli olan ikinci katman, başka bir deyişle surata geçim ve karar sağlayan, SMAS denilen katmandır. Bu katmanla beraber boyun ve alın kaslarının ayrı olarak gerilmesi, daha doğrusu sarkmış vaziyetteki yerlerinden daha önceki pozisyonlarına getirilmesi, surata daha önceki natürelliğini ve dinamizmini kazandırır.
Üçüncü katman ise periost denilen, kemik üzerindeki katmandır. Bu katmanın lifting’i genellikle endoskopi tekniği ile yapılır. Bazı otoriteler bu metodu uygulayarak suratı gençleştirmenin yanında yüzde keskin ifade farklılıklarının alana gelmesine neden olmuşlardır. Bu farklılık olasılığı operasyondan evvel hastayla kesinlikle konuşulmalıdır.

Surat gerdirmede neler uygulanıyor?
Face styling: Face lifting ile tam surat buruşukluklarını gidermek olası değildir, dolayısıyla başka ilave yöntemlerle kombine etmek gerekir. Ekzodermpeeling, laserpeeling, dermabrazyon, yağ veya öbür dolgu maddeleri ile doldurma harekâtları gibi. Dünyada bazı plastik cerrahlar son zamanlarda popüler olan bu kombinasyon yöntemini “Face styling” olarak adlandırıyor.
Midface-lifting: Olağan face lifting’de genellikle suratın sarkmış olan orta kısmını faal bir biçimde germek olası değildir. Suratın orta kısmının sarktığı vaziyetlerde “midface-lifting” denilen orta surat germe yöntemiyle bu kısımlar, alt göz kapağının kenarından yapılan kesiyle tamamen kemik üzerinden sıyrılıp yukarı asılır. Ten ve onun altındaki SMAS katmanının çekilmesiyle suratın yalnızca üçte ikilik alt kısmı gerilir. Alın ve göz bölgeleri için ayrı bir harekât yapmak gerekir.
Alın germe: Kaşların kesintisiz kaldırılması ile alında ortaya çıkan yatay çizgilenmeler, suratın buruşuk olmayan öbür kısımlarıyla tezat yaratabilir. Ayrıca kesintisiz kaş çatmadan veya güneşten gözü koruma refleksinden dolayı kaşlar arasında ortaya çıkan dikey derin çizgiler de surata sert bir ifade verebilir. Günümüzde botoks enjeksiyonları ile bu buruşukluklar yalnızca geçici olarak ortadan kaldırılabilmektedir. Süreklilik ise yalnızca alın germe operasyonu ile sağlanabilir. Olağan olarak alın saç hududundan 3-4 cm. kadar içeriden, bir şakaktan öteki şakağa kadar uzanan bir kesiyle alın teni alın kasıyla beraber alın kemiğinden sıyrılır, fazla etkin olan alın ve kaş çatma kasları kısmi olarak zayıflatılır veya kesilerek pasif hale getirilir. Alta sarkmış kaşlar daha önceki pozisyonlarına getirilir ve saçlı tenden 1-2 santimlik bir şerit çıkarılarak alın gerilir.
Endoskopik alın germe ve kaş kaldırma: Özellikle gençlerde, alınları fazla hafiflememiş, çok fazla ten çıkarılması gerekmeyen hastalarda 3-5 mini kesi ile tam alın tenini mobilize etmek ve endoskopik kamera dayanağıyla görerek kaş arası kaslarını zayıflatmak ve kaşları banal pozisyonlarına getirmek muhtemeldir. Endoskopik alın germenin kalıcılık süresi olağan alın germe operasyonunun kalıcılığı kadar uzun değildir.
Kaş kaldırma: Alın germe gibi büyük operasyon harekâtı arzu etmeyen hastalarda ve özellikle erkeklerde, kaşın üst asabından yapılan kesiyle elips biçiminde ten çıkartılması ve bu biçimde kaşların banal pozisyonlarına getirilmesidir. Ayrıca kaş ve şakak arasında ten altından tünel açılarak mini kesilerle kaşı asmak da çok sıklıkla uygulanan bir tekniktir.
Şakak liftingi: Genellikle tek bir operasyon olarak genç hastalarda uygulanan bir metottur. Çökmeye başlamış yanak bölgesinin yukarıya kaldırılması ve göz çevresindeki buruşuklukların gevşetilmesi sağlanır.
Mini-lifting: 40 yaş etrafındaki, boyun sarkıklığından ziyade yanağın sarktığı vaziyetlerde uygulanan, fazla kesi gerektirmeyen, genellikle yalnızca tenin gerdirildiği bir yöntemdir. Bir Hayli cerrah tarafından da “Model-lifting” diye adlandırılır. Kalıcılığı çok uzun süreli değildir.
Midi-lifting: Mini-lifting’e ilave olarak derin katmanların da gerildiği bir metottur. İşkadınlarının ve erkeklerin çok rağbet ettiği bir yöntem olmaya başlamıştır. İyileşme sürecinin kısalığı ve kalıcılığının mini-lifting’e kıyasla daha uzun olması avantajlarıdır. Boyun gerilmesinin gerekmediği vaziyetlerde kısa kesilerle uygulanması muhtemeldir.