Yüzdeki kırışıklıklar ne zaman gerdirilmeli?
Grip - Soğuk Algınlığı

Yüzdeki kırışıklıklar ne zaman gerdirilmeli?

Şayet suratınızda sarkma yoksa cerrahın kapısını çalmayın. Yüzde sarkmayı önleyici operasyon yoktur, sarkmayı rehabilitasyon edecek operasyon vardır.
Günün birinde aynaya baktığımızda ve suratımızın yerçekimine yenildiğini fark ettiğimizde kendiliğinden başımızı dik tutarak suratımızı gergin görmeye çalışırız. İşte bu an face lifting ile tanışma zamanının geldiğinin sinyalleridir.
Sarkmamış bir yüzde güçlü mimik kaslarının ortaya çıkardığı buruşuklukları surat germe operasyonu ile yok etmek olası değildir. Bu sadece kasların işlevinin giderilmesi ile olası olur -ki bu da hareketsiz, ifadesiz bir surat görünümü yaratabilir.
Senelerin ve yaşam koşullarının geride vazgeçtiği izleri yok etmek hastalarımın ilk isteklerindendir. Surat bundan dolayı “ruhun sergeni” olarak belirlenir. Birey surat kaslarının yansıttığı ifade stiliyle iç dünyasını dışa vurur. Yüzde çirkin bir görünüm yaratmak için 60 kasın kasılması gerekirken bir gülüş için 10 kasın işlevi yeterlidir.
Surat geçim içinde ihtiyarlayıp sarkar. Dolayısıyla gerilmesi de geçim içinde olmalıdır Yüzde gerilmesi gereken alt doğru sarkmış üç bölüm vardır: Alın, yanaklar ve boyun. Suratın ihtiyarlaması ve sarkması bir geçim içindedir. Dolayısıyla gerilmesi de geçim içinde olmalıdır. Hastalarım genellikle suratın bir bölümşanın sarkmasından şikayet eder ve bu gidişatın düzenlenmesini isterler. Zira kendileri aynanın karşısında kezlerce iki parmakları ile o sarkmış bölgeyi gerdirmişlerdir. En hoş misal de boyun tenini baş ve işaret parmağı arasında yakalayıp kulak arda sürüklemeleridir. Zira en çok göze çarpan sarkıklık oradadır. Ancak suratın öbür bölgelerini daha önceki gidişatında vazgeçip yalnızca boynu germek geçimi bozduğundan reelinde tüm surata operasyon edilmiş bir surat görünümü verir.

Oysa surat germe operasyonundan sonra suratın gençleşmiş ifadesi natürel olmalı ve surat yapısı geçimini gözetmelidir. Operasyonun neticeyi şahsın görünümünü senelerce geriye dahi götürse, bu genç görünüm hastanın yakınlarınca öğrenilen, belleklerdeki tanıdık surat ifadesinden uzaklaşıp yabancı bir surat gibi idrak edilmemelidir. Bence bir plastik cerrahın en güzeline gidebilecek söz, hastasına başkalarının “Operasyonun çok hoş yapılmış” yerine “Çok hoş, genç ve dinlenmiş görünüyorsun” demesidir. Bu da ancak suratın iyi bir incelemeden sonra geçimi gözetici bir strateji ile operasyon edilmesiyle muhtemeldir. Bu kazanılmış hoş görünüm şahsın sosyal ve duygusal yaşamını kesinlikle pozitif bir biçimde etkileyecektir. Şahsın kendine güveni çoğalacak, kendini daha iyi sezecektir. Ama bu tesiri fazla mübalağa etip de, Dr. Ulrich Hinderer’in söylediği gibi, bu cins estetik operasyonları her zaman “bıçak ile psikoterapi” diye belirlemek doğru değildir.
Face lifting’in yaşı yoktur, dokuda sarkmanın olup olmadığı ehemmiyetlidir
Face lifting makûs hatıraların ve duyguların vazgeçtiği izleri silebilir ama yaşanmakta olan ruhsal çöküntüyü asla… Hastalarımın ruh dünyalarında kasırgaların estiği ve benim fark etmediğim anlarda yaptığım surat estetiği işlemleri hem hastanın hem de benim başımı ağrıtmıştır. Surat germe operasyonu isteyen hastalarıma şunları söylüyorum: “Şayet kendinizi genç, canlı ve enerjik sezerken aynaya baktığınızda bitkin ve yaşlı bir surat görüyorsanız, bu değişikliği operasyonla gidermek istemeniz basmakalıptır.”
Surat germe operasyonu denilince hemen usunuza tüm surat teninin, ten altı yapılarından dağılıp tam buruşuklukların giderilerek gerilmesi gelebilir. Tam buruşukluklar giderilirse mimiksiz bir surat ortaya çıkar ki bu, surata bir maske görünümü verir. Oysa alın ortasındaki, göz ve dudak çevresindeki buruşukluklar ilave usullerle ayrıca rehabilitasyon edilebilir. Hastaların konsültasyonlarda hep sorduğu bir sual vardır: “Bu surat germenin tesiri ne kadar sürer?” Benim verdiğim cevap ise “ömür boyu”dur. Sık sorulan ikinci sual ise şu: “Bu operasyonu şimdi mi yaptırayım, yoksa daha bekleyeyim mi?” Ben bu suali karşı bir sual ile yanıtlandırmak isterim: “Sizi mutlu edebilecek, hoşlandığınız, güzelinize gidebilecek bir şeye sahip olma olanağınız olduğunda, bu mutluluğu hemen yaşamak mı yoksa 4-5 sene ertelemek mi istersiniz?” Kısacası face liftingin yaşı yoktur, dokuda sarkmanın olup olmadığı ehemmiyetlidir. Suratınızda hiç sarkma yoksa plastik cerrahın kapısını çalmanıza da gerek yoktur zira yüzde sarkmayı önleyici operasyon yoktur, yüzde sarkmayı rehabilitasyon edecek operasyon vardır. Bunun yaşı ise sarkmanın aşikarlaşması ile başlar. Yapılacak operasyonun metodu ve kapsamı da bu sarkmanın derecesi ile ilgilidir.