Mide asidi masum mu?
Mide ve Bağırsaklar

Mide asidi masum mu?

JAMA ’da yayınlanan yeni bir araştırmaya göre reflünün nedeni mide asidi değil stokinler.

Bugüne kadar “reflü hastalığının” yemek borusuna kaçan mide asidinin buradaki hücrelere doğrudan hasar vermesiyle ortaya çıktığı bilinirdi.

JAMA ’ da yayınlanan yeni bir araştırma yemek borusunda ortaya çıkan irinin nedeninin doğrudan mide asidi değil yemek borusu hücreleri tarafından salgılanan “sitokinler” proteinler olduğunu düşündürüyor.

Araştırma, reflü özofajiti olan ve ulus arasında mide gözeticiler olarak öğrenilen PPİ sınıfı ilaçlarla galibiyetle rehabilitasyon edilen 12 hasta üzerinde gerçekleştirildi.

Uzmanlar, araştırmalarını PPİ kesildiğinde reflü özofajitinin yineleyeceği ve böylece hastalığın erken yarıyıl belirtilerinin yakından kollanabileceği varsayımına dayandırdılar.

12 hastanın 11 ’ inde PPİ kesildiğinde özofajiti belirtilerinin gerçekten tekerrür ortaya çıktığını fakat bunun bir asidin yol kalemtıraşı kimyevi zararla geçimli olmadığını belirlediler.

PPİ kesildikten 1 ve 2 hafta sonra yapılan biyopsilerde, çoğu T-hücresi olan intra-epitelial lenfositlerde anlamlı bir çoğalış olduğu ama nötrofil ve eozinofillerin az veya hiç olmadıkları görüldü.

Biyopsilerde hücreler arası mesafelerin genişlediği, yüzeyde zarar olmadan bazal hücre ve papiler hiperplazi tespit edildi.

PPİ kesildikten 2 hafta sonra yemek borusuna geçen asidin çoğaldığı, mukoza mukavemetinin eksildiği ve hastaların tümünde de özofajiti bulgularının ortaya çıktığı belirlendi.

Daha evvel farelerde yapılan deneylerde de mide asidinin yemek borusunda zarar yapabilmesi için haftalar geçmesi gerektiği gösterilmişti.

Bu neticeler neyi gösteriyor?

BİR: Bu araştırma, reflüye bağlı özofajitin nedeninin doğrudan mide asidinin yarattığı kimyevi zarar değil sitokinlerin taşıtı olduğu bir enflamasyon olduğunu gösteriyor.

İKİ: Bu araştırma, reflü özofajiti rehabilitasyonunda PPİ sınıfı ilaçların işe yaramadığını göstermiyor ama ileride rehabilitasyonda PPİ yerine sitokinleri veya enflamatuar hücreleri hedef alan ilaçların kullanılması muhtemel olabileceğini ortaya koyuyor.

ÜÇ: Bu araştırma, zerdeçal gibi asit salgısını etkilemeyen ama anti-enflamatuar tesiri olan gıdaların reflü hastalığına neden iyi geldiğini de açıklama ediyor.

Reflü ile reflü hastalığını karıştırmayalım

Sadece ulus değil tıp erbabı da öğrenerek veya öğrenmeyerek reflü ile reflü hastalığını birbirine karıştırır.

Reflü sözcüğünün Türkçe karşılığı geriye akıştır. Burada lafı edilen, temelinde gastro-özofagal reflü ’dür, başka bir deyişle mide muhtevası ve asidinin yemek borusuna akmasıdır, kaçmasıdır.

Normalde, yemek borusu alt ucunda sifinkter adı verilen ulusa biçimindeki adalelerin kasılması sayesinde, mide içeriğinin yemek borusuna geçmesi engellenir.

Ancak, reflü sıradan bireylerde de, özellikle de yemeklerden sonra kısa süreli olarak alana kazanç. Bu reflü, yemek borusuna hasar vermeyen fizyolojik bir durumdur.

Reflü, uzun zaman ve fazla ölçüde olduğu zaman yemek borusu alt ucunda irine, başka bir deyişle özofajite yol açabilir.

Muhtelif nedenlerle sifinkterin rahatlaması, mide asidinin yemek borusuna kaçmasını basitleştirir. Meselâ, hamilelik, mide fıtığı, kiloluluk ve sık sık kusma sifinkterin hafiflemesini basitleştiren faktörlerdir.

İşte, reflü yemek borusunda irine ve muhtelif bulgulara yol açtığında fizyolojik bir vaka olmaktan çıkar ve bir hastalık olarak kabul edilir.

Gelelim neticeye

BİR: PPİ hiç kuşku yok ki yerinde ve kısa süreli kullanıldığı zaman harikulade ilaçlardır ama ne yazık ki bu ilaçlar tüm dünyada olduğu gibi bizde de suiistimal ediliyor.

İKİ: Bunların isimlerinin “mide gözeticiye” çıkmış olması, bir hayli insan tarafından yıllarca kullanılması başlı başına bir tıp rezaletidir.

ÜÇ: Yeni bir hayli araştırmada bu ilaçları uzun zaman kullanımlarının kalp kriz, böbrek eksikliği ve bunama dâhil pek çok ciddi yan tesire yol açtığı gösterildi.

DÖRT: Gelecekte reflü hastalığının rehabilitasyonunda PPİ yerine anti-enflamatuar ilaçların kullanılmaya başlanması olasıdır.

Kaynak: http://ahmetrasimkucukusta.com/2016/06/01/yazilar/tip-yazilari/reflu/reflunun-nedeni-mide-asidi-degil/