Pakliğin sonu yoktur
Genel Sağlık

Pakliğin sonu yoktur

Konutu arınmanın emeli evin daha pak olmasını sağlamak olmasına rağmen, bu gerçeğinde işleri daha da makûslaştırır. Paklik toz­ların, kılların ve değişik alerji oluşturan maddelerin aktiv …

Konutu arınmanın emeli evin daha pak olmasını sağlamak olmasına rağmen, bu gerçeğinde işleri daha da makûslaştırır. Paklik toz­ların, kılların ve değişik alerji oluşturan maddelerin aktiv olmalannı sağlar. İşin tuhaf yanı bir haylimizin bahar pakliği adı altında evin altını üstüne getirmemizin negatif yanlanndan biri de hem evin içindeki, hem de dışandaki polenler gibi alerji oluşturan unsurlann harekete geçmesine neden olmasıdır. Paklikle beraber orta­ya çıkabilecek bazı sağlık sorunlanna karşı hazırlıklı olun ve her şe­yi bir günde yapmaktan kaçının.

Alerjiler, deliksiz bir uyku yüzde 68, sarih hava faallikleri yüzde 53, konsanstrasyon kabiliyeti yüzde 50 ve iste başa­rılı olabilme yüzde 43 gibi kanunum niteliklerini etkilemektedir. Amerikan Alerji, Astım ve Bağışıklılık Yüksekokulu ’nin raporları alerjilerin Birleşik Devletler ’de kronik hastalıklar listesinde altın­cı sırada olduklarını ve beş şahıstan dördünün alerjilerinin konut pakliği sırasında üst seviyeye eriştiğini açıklamıştı.