Kanserle Çaba
Diğer Hastalıklar

Kanserle Çaba

Kanser, dağılma gösteren ve ölümcül olabilen bir hastalıktır. Kanserin 100 den fazla tipi vardır ve bedenin her kısmını etkileyebilir. Amerika Birleşik Devletleri De kalp hastalığından sonra en sık tesadüfülen ikinci vefat sebebidir ve üç şahıstan birini tesirler.

Kanser tanısı konulduğunda, kanserin tipine, bedendeki yerine, hastalığın dağılmasına ve hastanın yaşıyla genel sağlık vaziyetine bağlı olarak rehabilitasyon alternatifi tanımlanır. Kanseri tesirli şekilde rehabilitasyon etmek ya da emin semptomları ya da yan tesirleri ortadan kaldırmak için bazı rehabilitasyonlar bir arada uygulanır.

Araştırmacılar, farklı hasta gruplarını rehabilitasyon edebilmek için en tesirli rehabilitasyon kombinasyonları üzerinde çalışıyorlar. JAMA da yer alan bir çalışmada, beyne dağılmış kanserin çıkartılması için yapılan operasyondan hemen sonra ışınım rehabilitasyonu uygulanan hastalann, hemen ışınım rehabilitasyonu uygulanmayanlara göre daha iyi gidişatta olduğu gösterildi.

KANSERİN SEBEBİ:

Bedendeki tüm uzuvlar misalin ten, akciğer, meme, barsak ve mide hücrelerden oluşur. Genellikle hücreler parçalanır ve yarayı onaracak ya da can veren hücrenin yerine geçecek yeni hücreler üretir. Buna karşılık, hücreler çok fazla yeni hücre ürettiğinde, urlar oluşur. Urlar selim benign; kanseröz olmayan ya da habis malign; kanseröz olabilir. Etrafsal faktörler örn. tütün, kimyevi madde, irsiyetsel faktörler ya da bağışıklık sisteminde farklılık ya da hormonal tesirler gibi değişik faktörler habis hücrelerin oluşmasına neden olur. Kanser hücreleri habis urdan aynlabilir ve yeni urlar oluşturmak üzere bedenin değişik kısımlarına dağılabilir metastaz.

KANSERDE UYARICI BULGULAR:

Birkaç gün ya da birkaç hafta süren yeni bulgular hekim tarafından hakimiyet edilmelidir. Erken tanı konması, kanser tedavısinin zaferli olma kısmetini artırır.

Görünürde bir neden olmaksızın süratli kilo kaybı

Üç haftada iyileşmeyen yara, ağrı ya da ülser

Gelişen, kanayan ya da kaşınan kir ya da ben

Hazımsızlık ya da yutma güçlüğü

Rahatsız edecek derecede öksürük ya da boğuk ses

Öksürükle kanlı balgam çıkması

Memede ya da bedenin başka bir kısmında kalınlaşma ya da şişlik

Ağrı olmadan idrarla kan gelmesi

Barsak ve mesane ile alakalı alışkanlıklarda farklılık

Yukarıyada belirtilenlerin tümü, kanserin erken aşama bulgusu olabilir; ancak bu gidişatlar çoğu defa daha az ehemmiyet taşıyan sebeplerden kaynaklanabilir. Bu mevzuda kararı hekiminiz vermelidir.

KANSER TANISI NASIL KONULUR?

Hekiminiz sizinle konuşur, tetkik eder ve gidişatınızla alakalı şüphenin doğrulanması ya da dışlanması için test yapılmasını ister. Bunun yanı gizeme, kanseri tespit etmenin en kesin yolu doku misalinin alınıp araştırıldığı biyopsidir.

REHABİLİTASYON ALTERNATİFLERİ:

Operasyon: Bazı kanser tiplerinde en iyi iyileşme yoludur. Ur dağılmış olabileceğinden operasyondan sonra ışınım rehabilitasyonu ve kansere karşı ilaçlar uygulanabilir.

Işınım rehabilitasyonu: Kanser hücrelerini yok etmek için yüksek enerjili parçacıklar ya da dalgalar kullanılır.

Kemoterapi: Kanser ilaçla rehabilitasyon edilir. Kansere karşı ilaçlar genellikle, ağızdan ya da sindirim sistemi ve karaciğer tarafından degişime maruz kalmadan, doğrudan ve daha güçlü tesir göisterebildikleri kan dolaşımı yoluyla verilır.

Hormon rehabilitasyonu: Hormon yapımını en-gelleyen ilaçlarla hormon rehabilitasyonu ya da kanser hücrelerini öldürmek ya da gelişmelerini yavaşlatmak için hormon üreten bezlerin operasyonla alınmasıdır.

İmmünoterapi bağışıklık rehabilitasyonu: Bedenin kansere karşı bağışıklık sistemi cevabını kuvvetlendiren ya da destekleyen rehabilitasyonlardır.

KANSERDEN KORUNMANIN YOLLARI:

Tütün mahsullerini kullanmayın.

Güneşin hasarlı ışınlarına fazla derecede maruz kalmaktan kaçının.

Düşük yağ kapsayan ve meyve, sebze ve lifli besin maddelerinin ağırlıkta olduğu bir perhiz uygulayın.

Kumpaslı sağlık hakimiyeti yaptırın ve bir bulgu fark ettiğinizde hekiminizle görüşün.