Meseleli bir binada çalışır mısınız?
Genel Sağlık

Meseleli bir binada çalışır mısınız?

Havalandırma sistemi noksan ve makûs olan binalara püskürtü­len hava izole etilmeden içeri girdiğinden birliktesi havadaki mikrop­lan da taşır. İşyerinizde kendinizi aralıksız olarak hasta seziyorsanız binanın havalandırma …

Havalandırma sistemi noksan ve makûs olan binalara püskürtü­len hava izole etilmeden içeri girdiğinden birliktesi havadaki mikrop­lan da taşır. İşyerinizde kendinizi aralıksız olarak hasta seziyorsanız binanın havalandırma sistemini kesinlikle gözden geçirtmelisiniz.

“Modern mimaride pencereleri açılmayan binalarda fazla bir şey yapamazsınız,” diyor işyerlerindeki havanın niteliğini araştır­yen ve bu mevzuda çalışmalarını sürdüren Joe Stearns. “Binaları sırça kavanozlara dönüştürmeyi çok iyi muvaffak oluyoruz. Isı ve ferahlatma maliyetlerini düşürerek harika işler muvaffak olduğumuzu sanıyoruz. Ama öte yandan da binanın içine girmesini istemediğimiz şeylerin de içerdeki havayı doldurmasını yasaklayamıyoruz.”

Joe yapışıklar, halılar, döşemeler, ahşap mahsuller, fotokopi aygıtları, böcek ilaçlan ve paklik malzemeleri gibi mahsullerde bulunan kimyevi mahsullerin buğulaşabilen organik bileşimleri yay­dığını söylemektedir. Düşük seviyelerdeki bu bileşimlerin bazı ki­şilerde çok riskli ebada eriştiği öğrenilmektedir. Bununla beraber yüksek dozlardaki bileşimlerin de kronik sağlık meselelerine neden olduğu herkesçe öğrenilen bir hakikattir. Arabaların ekzozlan gibi zehirli madde saçan unsurların da binaların havalandırma sistemle­ri aracılığıyla içeriye taşındığını da unutmamak gerekmektedir.

“Çalıştığınız işletme binanın içindeki havanın niteliğini denetle­melidir. Şayet ortada bir mesele varsa işletme bu vaziyet mevzusunda sarih olmalı ve sualin çözülmesi için gereken adımlar kesinlikle atılma­lıdır.

“Fertsel olarak ofîsinizdeki hava niteliğini çoğaldırmak için bit­kilerden faydalanabilirsiniz. NASA ’nın yaptığı bilimsel bir incele­ma çiçekli ve yapraklı nebatların hava lekeliliğini arınma özelliği­ne sahip olduklarını ve havalandırma sisteminin doğru dürüst çalış­madığı binalardaki hava niteliğini çoğaldırdığını ortaya çıkarmıştır,” diyor Joe. Ayrıca krizantem, difenbahya, açalya, Atatürk çiçeği gi­bi nebatların bulundurulmasını da öneriyor.

Dünya Sağlık Kuruluşu dünya çapındaki iş yerlerinin takribî yüzde 30′unda makûs hava şartlarının mevzubahisi olduğunu ileri devam ettir.