Daha sıhhatli olmanın yolları
Genel Sağlık

Daha sıhhatli olmanın yolları

Daha sıhhatli bir yaşam sürdürmek isteyen şahıslar bunun yol­larını arayıp bulmaktadırlar. Uzun ömürlü güvenilebilir bir yaşam oluşturursanız sıhhatiniz ve yaşamınız da aynı yönde olur. Iowa Üniversitesi’nden …

Daha sıhhatli bir yaşam sürdürmek isteyen şahıslar bunun yol­larını arayıp bulmaktadırlar. Uzun ömürlü güvenilebilir bir yaşam oluşturursanız sıhhatiniz ve yaşamınız da aynı yönde olur.

Iowa Üniversitesi ’nden Psikoloji Profesörü Alan Christensen yaşama bakış açımızın ve yaklaşımımızın sıhhatimizi etkilediğini ortaya çıkarmıştır. “Çalışkan ve dürüst biriyseniz daha iyi gidişatta olursunuz,” diyor.

“Çalışkan ve dürüst olmak sebatlı çalışmayı, şahsi teftiş duygusunu ve eforluklar karşısında pes etmemeyi birliktesi geti­rir. Kısacası, vicdan sahibi olmak kendinize çizdiğiniz yolda pes et­meden yürümek demektir.”

Profesör Christensen bunun hastaların dünyaya ve kendilerine nasıl baktıklanyla da alakalı olduğunu ileri devam ettir. Anksiyete ve üşengeçliğe meyli olanları hemen fark ederiz. Ve şöyle düşünürüz:

“Ah, evet bunlar böyledir işte,” ve bu şahsi özelliğin fiziksel sağ­lıklarında ne denli ehemmiyetli bir unsur olduğunu da hiç usumuza getir­meyiz. Bu özelliklerin onların yaşamlarını kısaltabileceğim neden­se hiç düşünmeyiz.”

Profesör Christensen böylesine ehemmiyetli unsurların kolayca de­ğişmeyeceğini kabul etmekle beraber fertlerin uyuşukluklarının da­recelerinin değişebileceğine de inanmaktadır. Dahası doktorlann, hastalarının karakter özelliklerine ait bilgi sahibi olmaları gerekti­ğini ve böylece hastalarının rehabilitasyonlarında ne cins yaklaşımları uygulayabileceklerini kavrayacaklarını ileri devam ettir.

Iowa Üniversitesi analistlerinin kronik hastalığı olan bir dizi hastada yaptığı araştırma sonunda somut gayeleri olan, çalışkan ve emin bir karakter sergileyen hastaların sergilemeyenlere oranla yüzde 36 oranında daha fazla yaşadıkları sap­tanmıştır.