Bir ilacı başka bir ilaçla içerken dikkatli olun
Genel Sağlık

Bir ilacı başka bir ilaçla içerken dikkatli olun

Bir Hayli ilaç tek başına kullanıldığında hem tehlikesiz, hem de et­kilidir ama onu başka bir şeyle karıştırdığınızda ya tesirini yitirebi­lir ya da emeline hasarı değebilir. Reçetesiz …

Bir Hayli ilaç tek başına kullanıldığında hem tehlikesiz, hem de et­kilidir ama onu başka bir şeyle karıştırdığınızda ya tesirini yitirebi­lir ya da emeline hasarı değebilir. Reçetesiz alınan ilaçlar kulla­nıldığında mevzubahisi ilacın tesirlerinin kullandığınız öbür ilaçlarla beraber değerlendirilmesi ve idrak edilmesi zorunludur. Hekiminizin verdiği bir ilacı kullanmadan evvel de hekiminize kullandığınız di­ğer tüm ilaçlan söylemelisiniz. Tüm ilaçlarınızı aynı eczaneden al­manız çok iyi olur, zira kullandığınız öbür ilaçlardan haberdar olan eczacı aldığınız ilaçların tesirini eksiltebilecek ya da ortadan kaldıracak ilaçlar varsa bunlar mevzusunda sizi uyarır.

Milli Harcayıcılar Birliği ’nin yaptığı bir araştırmaya katılanla­rın hemen hemen yansı reçetesiz aldıklan ağn kesicilerin önerilen dozun üstüne çıktıklarını söylemişlerdir. Araştırmaya katılanların yüzde 20′ sinden azıysa ilaç şişelerinin üstündeki yaftaları baştan sona okuduklarını açıklamışlardır.

Bu belirtiler her sene 175 milyon Amerikalının büyük bir bölü­münün ilaçların negatif yan tesirlerinden habersiz olduklarını ve reçetesiz ağrı kesici ilaç kullandıklarını tespit eten harcayıcı gruplarıy­la sağlık yetkililerini alarma geçirmiştir. Netice olarak da, uzmanlar milletin baş ağrılarından, romatizma ve adale ağrılarından kurtulmak emeliyle piyasadaki gözde ilaçlan yanlış kullandıklarını ortaya çı­karmışlardır.

Sağlık yetkilileri hemen hemen herkesin kullandığı aspirin, asetaminofen, ibuprofen ve naproksin gibi ilaçların önerildiği gibi kullanıldığında tehlikesiz olduklarını vurgulamaktadırlar. Mesele bir­çok Amerikalının piyasada satılan bu cins ilaçlan hiç düşünmeden, “şeker gibi ağızlanna attıklannı,” ileri sürüyor karaciğer uzmanı Dr. William Lee.

Dr. Lee aynca çok öğrenilen grip ilaçlarının yirmi dört saat içe­risinde dört dozdan fazla alınmaması gerektiğine ait uyannın hastalann görebileceği biçimde şişenin üstünde belirtildiğini de ileri devam ettir. “Ne var ki, şişenin üstünde grip ilacıyla ağn ke­sicilerin kanştmlmasının riskli olabileceği belirtilmemektedir. Bir mahsulle başka bir mahsulün kanştınlması mevzusunda hastayı uya­ran yaftalarda ilaçla beraber başka bir şeyin netlikle kullanılma­ması mevzusunda hastayı ne yazık ki uyarmamaktadır,” diyor Dr. Lee.

lowa Üniversitesi hekimleri, kalp krizinden korunmak amacıy­la kumpaslı olarak aspirin kullanan hastaların ibuprofen gibi herkesin bildiği ağrı kesicilerle beraber alındığında tesirini yiti­receğini ileri devam ettirler.