Sıhhatinize özen gösterin
Genel Sağlık

Sıhhatinize özen gösterin

İnsanlar sıhhatleriyle alakalı kararlar alırken tüketecekleri za­man ve elde edecekleri huzur dahil olmak üzere her şeyi değerlen­dirme meyli içinde olurlar. Günlük programınızdan nerede yaşa­yacağınıza ait …

İnsanlar sıhhatleriyle alakalı kararlar alırken tüketecekleri za­man ve elde edecekleri huzur dahil olmak üzere her şeyi değerlen­dirme meyli içinde olurlar. Günlük programınızdan nerede yaşa­yacağınıza ait vereceğiniz kararların arasına sıhhatle alakalı karar­lan da katın.

Deniz Güçleri ‘nden emekli olan Dennis Florida ’nın batı kı­yısında oturmaktadır. Emekli Askerler Birliği ’nin, Florida ’da Pines Körfezi ’ndeki ofisinde kendisine sıhhatle alakalı bir hayli bilgi veril­mişti.

Dennis, emekli askerlere ait tıbbi merkezde hasta, emeklilerin danışma ofisindeyse alıcı olarak bulunmuştu. “Daha Öncekinden iki değişik yerde olduklarından ve birbirlerinden elli mil uzakta bulun­duklarından insanın hangisini seçeceğine ait bir karar vermesi gerekiyordu. Oysa şimdi iki kısım da aynı yerde olduğundan bir gün checkup yatırabilir ertesi gün de başka harekâtlarımı yürütebilirim.

“Oysa daha öncekinden insanlar sanki emeklilere güçlük yaratmak için böyle ayn ayn binalarda çalıştıklannı düşünür dururlardı. Oysa şimdi böyle bir şey mevzubahisi değil. Bir Hayli asker emeklisinin bun­dan beğeneceğinden muhakkağım.”

Birlik ayrıca emekli askerlerin durumlannı tartışabilecekleri danışmanlan da bünyesine aldı. “İşleri olabildiğince kolaylaştırmaya çalışıyoruz,” diyor Birlik ’in lafçılarından Margaret Macklin. “Hiz­metlerimize kolay erişildiğinde daha bedelli olduklarını gördük.”

Duke Üniversitesi ’nin yaptığı bir araştırma sağlık kurumuna yakın otu­ran bireylerin hekimlerin önerdikleri rehabilitasyonları öbürlerine oran­la yüzde 15 daha fazla uyguladıklarını ortaya çıkarmıştır.