Lösemi nedir bulguları nelerdir kesin teşhis ilik testi ile konuşuyor!
Sağlık Yazıları

Lösemi nedir bulguları nelerdir kesin teşhis ilik testi ile konuşuyor!

Lösemi nedir? Lösemi bulguları nelerdir?Ulus arasında kan kanseri olarak öğrenilen ve özellikle 2-5 yaş arasındaki çocukları tehdit eden lösemiye bazı doğumsal ve kalıtsal hastalıkların yanı gizeme, etrafsal etkenler de yol açabiliyor. Lösemi hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik! Bu bulgulara dikkat! 

ULUS ARASINDA KAN KANSERİ OLARAK ÖĞRENİLMEKTEDİR 

Lösemi  ulus arasında daha çok kan kanseri olarak öğrenilmektedir. Ama hakikatinde 4 değişik tip kanser için kullanılan bir kavramdır. Bunlar,  Akut lenfositik lenfoblastik lösemi ALL, Akut miyelojenöz miyeloid lösemi AML Kronik lenfositik lösemi KLL Kronik miyelojenöz lösemi KML ’dir.

ORTAK ÖZELLİĞİ HASTALIK KEMİK İLİĞİNDE BAŞLAMAKTADIR

Bu tiplerin öğrenilmesi hastanın nasıl rehabilitasyon edileceği hakkında ehemmiyetlidir. Aynı zamanda hepsinin ortak özelliği de kanserin kemik iliğinde başlamasıdır. Hücreler farklılığa uğrayarak lösemi hücresine dönüşmeye başlar.

REHABİLİTASYON AÇISINDAN LÖSEMİ CİNSİ EHEMMİYET TAŞIMAKTADIR 

Lenfositleri oluşturan kemik iliğinde bulunan hücrelerin kanser hücresine dönüşmesi neticeyi ortaya çıkan lösemi, lenfositik ya da lenfoblastik olarak adlandırılır. Şayet plateletleri oluşturan kemik iliği hücrelerinde farklılık olursa da lösemi miyelojenöz ya da miyeloid olarak adlandırılır. Hastaların rehabilitasyonları açısından hangi cins lösemi oldukları çok ehemmiyetlidir.

KESİN TEŞHİS İLİK TESTİ İLE KONULMAKTADIR 

Lösemi için en kesin netice özellikli kan testleri ve kemik iliği testleridir. Bulgular löseminin tipine göre farklılık göstermektedir. Akut lösemi bulgu ve belirtileri şunlardır: Bitkinlik, halsizlik, fiziksel eylemlerde soluk darlığı, ciltte alana gelen,solma ateş, gece terleme, yara ve kesiklerin yavaş iyileşmesi, fazla ,kanama bedendeki nedensiz kirler, eklem bölgelerinde sızılar, beyaz küre özellikle monosit ve nötrofil rakamında düşüş.

BAZI CİNSLERİ BULGU GÖSTERMEMEKTEDİR 

Aynı zamanda KLL ve KMLli bireyler bulgu göstermemektedir. Bazı hastalar rutin hakimiyet ve kan testleri esnasında KLL veya KML olduklarını bilirler. KLLli bir şahıs koltuk altında, boynunda veya kasığında gelişmiş lenf nodu fark ederek hekime gider. Şayet KLL daha şiddetli vaziyetteyse hastada bitkinlik, solunum kasveti olabilir. Bu gidişatta kan testi lenfosit rakamında çoğalış gösterebilir.KML bulguları yavaş büyümektedir. Bu bireyler yevmiye yaşamlarına devam ederken bitkinlik ve solunum kasveti sezebilirler.  Bununla beraber; dalak gelişmesi,gece terleme, kilo kaybı da kollanabilir. Kesintisiz düşük ateş, sebepsiz kilo kaybı görüldüğü takdirde netlikle bir uzman tarafından lüzumlu değerlendirmeler yapılmalıdır.

Kaynak: Milliyet