Kısa süreli stresler sıhhatlidir
Genel Sağlık

Kısa süreli stresler sıhhatlidir

Vücutlarımız kısa süreli stresleri kaldırabilecek seviyededir. Strese girdiğimizde vücudumuzdaki adrenalin salgılarıyla bağışıklık sistemimiz etkilenir. Topluluk önünde konuşma yapmak gibi kısa süreli stres erişilebilecek son nokta …

Vücutlarımız kısa süreli stresleri kaldırabilecek seviyededir. Strese girdiğimizde vücudumuzdaki adrenalin salgılarıyla bağışıklık sistemimiz etkilenir. Topluluk önünde konuşma yapmak gibi kısa süreli stres erişilebilecek son nokta olarak belirlenir ve salgılanan adrenalin durarak beden bayağı konumuna geri döner, öte yandan şahsın işini yitirmesi gibi uzun süreli stresin tanımı yapılabilecek bir son noktası yoktur ve vücudun kesintisiz olarak tetikte olmasından ötü­rü de bağışıklık sistemiyle vücudun korunma mekanizması zayıflar.

Profesyonel bir futbolcu sezon süresince sadece on altı reyin oynar. Her reyin takribî üç saat sürerken reyin sırasında her reyin­cunun topla beraber stadyumda geçirdiği zaman reyin başına takribî altı dakikadan fazla değildir. Bu da bir yıldız oyuncunun mevsimsel ba­şarısının dört ay içinde bir buçuk saatle sınırlandığı anlamına gel­mektedir.

Maç başlamadan evvel elbette saatlerce idman ve kondis­yon çalışmalan yapılır, ama bir sporcunun başansı bu cins maçlarda göstereceği performansa bağlıdır. Bu lafını ettiğimiz başanlı spor­cular böylesine kısıtlı bir zaman içerisinde nasıl olur da inanılmaz basanlara imza atabiliyorlar?

“Bu gerçekten de stresin pozitif yanıdır,” diyor Psikolog Gary Foley. “Kısa patlamalarda düşündüğümüzden daha çok şeyleri ya­pabilecek seviyede oluruz.”

“Ama burada altının çizilmesi gereken nokta stresin gerçekten de kısa süreli olmasıdır. Pazar günkü maçı kazanan bir sporcudan aynı başanyı pazartesi günü de göstermesini isterseniz vazgeçin oyna­mayı o gün maça dahi geleceği tartışılır. Ondan haftanın yedi günü futbol oynamasını isterseniz hafta bitmeden bitkinlikten ve peri­şöhretlikten yere serilir.
“Enerjinin kısa süreli patlaması sıhhatlidir. En iyi yanlanmı-zın ortaya çıkmasına neden olur. Bu cins stresler sadece üretken de­ğil ama aynı zamanda da sıhhatlidir. Vücudu daha önceki sıradan süratine geri döndürür. Kan dolaşımı ve bağışıklık sistemi için de çok iyidir. Ve zaman zaman kısa süreli stresler yaşamanın yaran vardır,” demek­tedir Gary Foley.

Michigan Üniversitesi analistleri kısa süreli stresin bede­nin hastalıklarla savaşma hünerini çoğaldırdığını ortaya çıkar­mışlardır. Bununla beraber uzun süreli stresin yüzde 60 oranın­da bağışıklık sistemini zayıflattığı da tespit etilmiştir.