Karpal tünel sendromu neden olur erkeklere göre kadınlarda daha fazla görülür!
Sağlık Yazıları

Karpal tünel sendromu neden olur erkeklere göre kadınlarda daha fazla görülür!

Erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görülen karpat tünel sendromu genellikle çok fazla klavye kullanımı veya el bileğini sürekli olarak bükülür bir pozisyonda olması nedeniyle ortaya çıkıyor. Peki karpal tünel sendromunun tedavisi var mı? Karpat tünel senromu nasıl geçer? İşte bilek ağrısına ve karpal tünel tedavisi hakkında Fizyoterapist Merve Selen Akkurt merak edilen tüm soruları yanıtladı.

KARPAT TÜNEL SENDROMU NEDİR?

Karpal tünel sendromu, erkeklere nazaran kadınlarda daha fazla görülür. El bileğinin sürekli bükülü pozisyonda kaldığı durumlarda ve klavye kullanma, elde çamaşır yıkama, hamur yoğurma gibi hareketleri çok sık yapan kişilerde görülebilir. El ve el bileğine sürekli yük binen işlerde çalışanlarda daha sık görülür.

Son yapılan bilimsel çalışmalarda, karpal tünel sendromunda bilek çevresi, bel çevresi ve vücut kitle endeksi arasındaki ilişkiler araştırılmış olup, bel çevresi ve tüm vücut yağının karpal tünel sendromunda önemli bir rolü olduğu belirtilmiştir.

Yani vücut ağırlığımızın da, karpal tünel sendromu riskini etkilediği belirlenmiştir. Bu sebeplerin dışında, karpal tünel sendromu bazı hastalıkları da tetikleyebilir. Bunlar, diyabet, troid, gut hastalığı, ayrıca hamilelik periodunda vücut sıvılarının artması karpal tünel içinde basınç oluşmasına ve bu durumda geçici olaral karpal tünel sendromuna sebep olabilmektedir.

KARPAL TÜNEL SENDROMU TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Bazı hastalarda tedavi olarak, fizik tedavi, el bileği hareketinin belirli bir süre kısıtlanması ve karpal tünel sendromuna yönelik egzersizler yaptırılabilir. Bazı durumlarda ise cerrahi müdahale gerekebilir. Bunlara şikayetlerde artma ve azalma durumuna göre konusunda uzman kişiler tarafından karar verilir. Karpal tünel tanısı konduktan sonra fizyoterapinizi de evinizde, okulunuzda, iş yerinizde ve ev programı olarak kolayca uygulayabileceğiniz egzersizleri sorarak öğrenebilirsiniz