Acil Tıp

Kalp krizi nedir?

KALP KRİZİ(AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ) NEDİR?

Kalp krizi (miyokard enfarktüsü) kalp kasının bir kısmının o bölgeye yetersiz kan akışından ötürü ölmesi (kalıcı hasara uğraması) sonucu meydana gelir.

Kalbi besleyen damarların kan akımının çeşitli nedenlerle ani azalmasına yahut kesilmesine bağlı olarak gelişen ve o damarın beslediği kalp kasında çeşitli derecede hücre vefatı ile sonuçlanan ve kalp krizi olarak bilinen bir hastalıktır Hastaların kalp krizinden kaybedilmelerinin önlenmesi olayın birinci anından itibaren en kısa vakitte hastaneye ulaşmasına bağlıdır

Her 5 ani mevtin biri kalp krizinden ötürü gerçekleşmektedir. Kalp krizi yetişkinlerdeki ani vefatın esas nedenlerinden biridir.

Nedenler ve Risk Faktörleri

Kalp krizlerinin birden fazla koroner arterlerde (kalp kasına kan ve oksijen taşıyan atardamarlar) oluşan pıhtılar (trombüs) sebebiyle meydana gelir. Pıhtılar genelde ateroskleroz sonucu meydana gelen değişiklikler yüzünden daralmış koroner arterlerde oluşur. Arter duvarının içindeki aterosklerotik plak bazen çatlar ve bu da pıhtı oluşumunu tetikler. Koroner arterlerdeki pıhtılar kalp kasına kan ve oksijen akışını pürüzler, bu da o bölgedeki kalp hücrelerinin vefatına sebep olur. Hasar gören kalp kası kasılma yeteneğini kaybeder ve kalbin geri kalan kısmı hasar gören bu kısmın işini de yapmak zorunda kalır.

Koroner arter hastalıklarının ve kalp krizinin risk faktörleri genel olarak kalp damar hastalıkları risk faktörlerinin aynısıdır: hipertansiyon, hiperkolesterolemi, diyabet, sigara içmek ve ailede erken yaşta koroner kalp hastalığı görülmesidir.

Belirtilen risk faktörlerinin birçok fazla kiloyla ilgilidir. Dar olan bir damarın üzerinde pıhtı oluşumunu her hangi bir neden başlatabilir. Bazen ani ve bunaltıcı gerilim buna neden olabilir. Son birkaç senede, koroner arter hastalığı için, artmış homosistein, C-reaktif protein ve fibrinojen düzeyleri üzere yeni risk faktörleri saptanmıştır. Yüksek homosistein, beslenmeye folik asit ilavesiyle tedavi edilebilir. Lakin bu yeni risk faktörlerinin pratik bedeli üzerine çalışmalar hala devam etmektedir ve hala homosistein düzeyinin düşürülmesinin olumlu tesirleri olduğuna ilişkin kesin ispatlar yoktur.

Kalp Krizinin Tanısı (teşhisi):

Kalp krizi geçirmekte olan hastaların temel şikayeti göğüs ağrısıdır:

 • Göğüs ağrısı:
  • Göğüs kemiğinin ardındaki göğüs ağrısı kalp krizinin en değerli belirtisidir; ancak, bilhassa diyabet hastalarında ve yaşlılarda, bu ağrı çok belgisiz olabilir yada hiç hissedilmeyebilir (sessiz kalp krizi). Ağrı sıklıkla göğüsten omuz yada kollara, ense, dişler, çene, karın yahut sırta hakikat yayılır. Bazen ağrı yalnızca bu bölgelerden birinde hissedilir.
 • Göğüs Ağrısının özellikleri:
  • Ağrı 20 dakikadan fazla çoklukla saatlerce sürer ve genelde dinlenme yada nitrogliserinle geçmez,
  • Ağrı, şiddetli ve künt vasıftadır. Lakin keskin yahut belgisiz olabilir,
  • Ağrı, sıkıştıran, yük, baskı yapan şekilde olabilir,
  • Göğüste daralma hissi uyandırabilir,
  • “Göğüsde fil oturuyormuş” üzere yahut
  • Hazımsızlık olarak da hissedilebilir. Beraberinde sıklıkla soğuk terleme ve vefat korkusu da vardır.
 • Kendi başına yada göğüsteki ağrıyla birlikte hissedilebilen öbür belirtiler şunlardır:
  • Nefes darlığı
  • Öksürük
  • Baş dönmesi ve sersemleme
  • Bayılma
  • Mide bulantısı ve kusma
  • “Kıyametin geldiği” hissi
  • Sorun.

Göğüs ağrısı olduğunda bilhassa risk faktörlerine de sahipseniz kesinlikle hekiminize yahut bir sıhhat kuruluşuna gitmelisiniz. Kalp krizi teşhisini kesinlikle hekim koymalıdır.