Görme bozukluklarının psikolojik tesirlerine dikkat duygusa problemlere de yol açıyor!
Sağlık Yazıları

Görme bozukluklarının psikolojik tesirlerine dikkat duygusa problemlere de yol açıyor!

Görme bozukluklarının yalnızca fiziksel tesirleri olduğunu düşünenler dikkat! Görme meseleleri fiziksel problemlerin yanı gizeme ruhsal ve duygusal problemlere de yol açabiliyor. Fiziksel tesirleri kadar psikolojik tesirleri ile yaşamı negatif etkileyen görme bozuklukları, günlük yaşamda sosyal ilişkilerden, iş konsantrasyonuna, aile problemlerinden şahsi öz güven yetersizliği ve zafersizliğe kadar bir hayli meseleyi birliktesi getiriyor.

Uzak ya da yakını görememe, renkleri seçmede zorlanma, flu görme gibi göz sıhhati problemleri gerginlik, fobi, endişe gibi bunalımı tetikleyen duygulara yol açabiliyor. Cemiyet olarak görme bozuklularının yalnızca gözde yarattığı tesirleri üzerinde duruyoruz. Oysa görme bozuklukları, yaşam konforunu negatif etkilemesinin yanı gizeme sırt sızılarından baş ve boyun sızılarına kadar bedende sezilen bir hayli rahatsızlığın büyümesine neden olabiliyor. Bunun yanı gizeme belki de en çok üzerinde durulmayan mevzu, fertlerde yarattığı psikolojik tesirleri…

Psikolojik problemler fiziksel tesirler

kadar derin kasvetleri de birliktesi getiriyor, yoğun stres görme bozuklukları oluşmasına neden olabiliyor.

Doktor Özgür Gözpınar, ‘birincisi göz rahatsızlığına bağlı olarak büyüyen psikolojik problemler, ikincisi psikolojik meseleler sebebiyle oluşabilecek göz rahatsızlıkları…. Birinci grubu ele alacak olursak bazı göz hastalıklarında psikolojik tesirler görülebilir. Bu tesirler panik hamle biçiminde veya kolay bir endişe bozukluğu olan anksiyeteden  daha derin  gönülsüzlük ve mutsuzlukla sonuçlanan bunalıma kadar gidebilen tesirlerdir. İkinci grup ise uykusuzluk, bitkinlik ve stres gibi vaziyetlerde ortaya çıkar ve millet arasında göz seğirmesi olarak öğrenilen Miyokimi ’nin oluşmasına neden olur. Bunun ileri formu ise Blefarospazm dediğimiz göz kapağının çok şiddetli kapanmasıdır. ’ biçiminde ifade ediyor.

Yeterince konsantre olamıyorsanız belki de iyi görmüyorsunuzdur

Görme bozukluklarının erişkinlerde iş ve aile yaşamında negatif tesirleri olabileceğini vurgulayan Gözpınar, ‘bir işi anlama, anlamlandırma ve geliştirme yapabilmenin ön şartı mevzuya iyi konsantre olmaktır. Görme bozuklukları yaşayan ve çalışma yaşamı içinde olan fertler yazma, görme, okuma,
raporlama gibi işlerde sıhhatli bir göz işlevine lüzum duyar.

Göz problemlerinin yarattığı stres de yeniden iş yaşamı içinde galibiyeti etkilemesinin yansı gizeme uykusuzluk, mutsuzluk ve bunalım olarak
ortaya çıkmaktadır. Öz güven yetersizliği, muvaffak olamama duygusu, gerginlik, endişe, fobi gibi duyguları etkileyen göz problemleri, bunalımı tetikleyen duygulara da yol açabilmektedir. ’ dedi.

Yoğun stres göz bozukluklarına neden olmaktadır

Görme bozuklukları psikolojik tesirler yaratırken, psikolojik problemler de görme bozukluklarına neden olabilmektedir. ‘Santral seröz koryoretinopati ’ dediğimiz ağ tabaka bozukluğu yeniden stres sebebiyle ağ tabakada oluşan bozukluklardandır ve genelde stresli hadiselerden sonra büyür ’ diyen Özgür Gözpınar, ‘ depresyonla
mücadele eden ya da devamlı stres yaşayan fertler flu görme, odaklanma, görüş alanı daralması, göz kenarlarında değişik cisimleri görme ve devamlı gözlük numaralarının çoğalması gibi bulguları dikkate almalıdır. Özellikle bunalımda olan veya antidepresan ilaçlar kullanan bireylerin sıklıkla tetkik olması ve göz problemlerinin tespit edilmesi ehemmiyetlidir ’ diyor. Ayrıca fazla elektronik aygıt kullanımına bağlı oluşan göz bitkinliği, ışığa hassasiyet gibi alerjik vaziyetler ve göz önünde uçuşan noktalar da şahıslarda strese neden olabilir ’ diyor.İleri yaşlarda oluşan göz problemlerinin psikolojik tesirleri vefat oranlarını yükseltmekte
Gözpınar, ‘yapılan bazı çalışmalarda görme bozukluğu umursamama edilmiş veya yeterince düzenlenmemiş yaşlılarda, sosyalleşmede eksilme ve bu grup içinde bunalım neticeyi vefat oranında yükselme tespit etilmiştir.

‘Senil maküler yozlaşma ’ olarak ifade edilen, ileri yaşa bağlı olarak görme noktasında ve etrafında oluşan bozukluklar farklı derecelerde görme kaybıyla bireyde bunalıma neden olmaktadır ’ biçiminde bilgi verdi. Göz problemlerinde meçhul bir öbür mevzu ise, histerik âmâlıktır. Histerik âmâlık, fiziksel bir belirti olmamasına  karşın hastanın göremediğini ifade etmesidir. Psikosomatik bir hastalıktır, bayanlarda ve gençlerde sık görülür. Beynin yanlış çalışmasından oluşan görsel sanrılar ve yeniden beyin tümörleri
ve sara nöbetleri evveli aura yarıyılında oluşan görüntüler psikosomatik bozukluk kaynaklı görsel hadiselerdir.

.