Burun estetik operasyonların incelikleri
Grip - Soğuk Algınlığı

Burun estetik operasyonların incelikleri

Her hastaya aynı modelde burun yapmak basittir ama ehemmiyetli olan cerrahın o şahsın suratına uyan ve yapılmış görünümünü vermeyen bir burnu elde etmesidir.
Şayet bir burun operasyonuna karar vermişseniz, hekiminizin operasyon evvelinde surat ve burnunuzun tahlilini yapması ve daha evvelden operasyon taktiğini sizinle beraber tanımlaması uygundur. İdeal bir sonuca erişebilmek için hasta ile cerrah arasında operasyon evvelinde sarihliğe kavuşturulmamış hiçbir noktanın kalmaması gerekir. Kimi zaman hekiminizin, burnunuzda düzenlemeyi uygun bulduğu kısımlar sizi hiç de rahatsız etmeyebilir. Buna karşın hekiminizin teklifine uyarak daha evvelden hiç düşünmediğiniz bir farklılığı kabul etkeniz operasyon sonrasında ortaya çıkan görüntüden rahatsızlık dinlemenize neden olabilir. Neticede hekimin hoş bulduğu bir burnu değil, sizin kendinize, kişiliğinize uyan bir burun biçimini hekiminize doğru ifade edebilmeniz ve bunun da cerrahi olarak yapılabilmesi gerekir.
Her hastaya aynı modelde burun yapmak basittir ama ehemmiyetli olan o şahsın suratına uyan ve yapılmış görünümünü vermeyen burun yapmaktır. Her surat kendine özgü ve tektir. Yalnızca ikiz olan şahıslara aynı burun biçimini vermek doğrudur.
Şayet estetik görünümden davacıysanız bir plastik cerraha müracaat etmelisiniz
Yüzdeki çekici görüntü genellikle burnun harmonisi ile ilgilidir. Burun operasyonlarında hedef burnun alın ve çene arasındaki orantılı balansını sağlamaktır. Başka Bir Deyişle burun suratın genel hatlarına uygun olmalıdır. Bir Hayli plastik cerrah artık bilgisayarda hastalarına operasyon sonucunu, burnun operasyon sonrası mümkün görünümünü gösterebiliyor. Bilgisayar ekranında gösterilen sonuca erişebilmek tamamen cerrahın şahsi maharetine bağlıdır.
Genellikle biçimi ve büyüklüğünde problem olan burunların işlevlerinde de bozukluklar vardır. Bu işlev bozukluklarının operasyon evveli doğru bir biçimde teşhisinin yapılması ve dış düzenleme operasyonu ile beraber deviasyon gibi nedeninin de rehabilitasyon edilmesi gerekir.

İşte problem burada başlıyor. Tam dünyada bir hayli cerrah ya estetik bozuklukları düzenlemede veya işlev bozukluklarını düzenlemede uzmandır. İki problemi birden aynı nitelikte rehabilitasyon edebilen hekimlerin rakamı fazla değildir. Şayet yalnızca estetik görünüm şikayeti rehabilitasyon edilecek ise bir plastik cerrah sizin için en doğru tercihtir. Estetik ve işlev bozukluklarının bir arada olduğu vaziyetlerde ya plastik cerrahın işlev bozukluklarının rehabilitasyonunda da deneyim sahibi olması gerekir veya bir kulak-burun-boğaz uzmanı ile beraber rehabilitasyon ve operasyon usulünüze beraber karar vermeli ve uygulamalıdır. Hoş burna sahip olmak isteyen işlev bozukluklarına da sabretmelidir diye bir genelleme söz mevzusu değildir.
Burnu hoşlaştırayım diye düşünürken işlevlerine de hasar verilmemeli
Burun operasyonlarında öbür ehemmiyetli bir unsur da burnun estetik hoşluğunu sağlarken onun klasik olan işlevlerine hasar vermemektir. Burun suratımızdaki yalnızca görsel bir öğe değil, aynı zamanda soluk almanın dışında koku almak gibi çok ehemmiyetli bir duyunun da sağlayıcısıdır. Koku alma işlevinin bize yaşattığı duyguları bir kere düşünün. Sevinç, haz dinleme, andırma hatta bazen riskten korunmak için burnumuzun bu işlevi ne kadar ehemmiyetlidir.
Estetik operasyonlar arasında tekerrür düzenleme operasyonlarının oranının azami olduğu burun operasyonlarıdır. Bu oran en deneyimli cerrahlarda dahi yüzde 5-8 arasındadır.
Burun operasyonları cerrahın üç ebatlı idrak etme ve uygulama becerisinin olmasını gerektirir. Ayrıca kemik, kıkırdak ve yumuşak doku gibi üç ayrı yapıdaki dokunun kesilmesini gerektirdiği için bu dokuların iyileşme fazında gösterebileceği değişik tepkinleri olabileceği de düşünülmelidir.
Burun operasyonu estetik operasyonlar içinde yara izinin tamamen saklandığı, görülemediği tek operasyondur. Yara izi tamamen burnun içindedir. Oysa 100 sene evvel de uygulanmış olup yine keşfedilerek son 10 senede moda haline getirilen burun ucu alttan kesilerek yapılan sarih burun operasyonu özellikle genç cerrahlar tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca ikinci, üçüncü düzenleme operasyonlarında da uygulanır. Bu sayede operasyon alanını daha iyi görebilme ve çalışabilme olanağı vardır.
Burun operasyonu genellikle 1-1,5 saat sürer ve ufak düzenlemelerin dışında genel anestezi uygulanarak yapılır. Tenin kalınlığı da operasyon sonucunda ehemmiyetli rol oynar. Burnun bütün formunu alması takribî bir sene sürebilir. Bu zaman içinde minimal de olsa farklılıklar olur.

Yafta Burun Estetiği Estetik burun estetik operasyonu estetik operasyonlarının incelikleri