Bilinçli Kullanılmayan İlaçlar İnme Tehlikesini Artırabiliyor
Nörolojik Sorunlar

Bilinçli Kullanılmayan İlaçlar İnme Tehlikesini Artırabiliyor

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yakup Krespi, bayanlarda doğum hakimiyet ve gebelik haplarının inme tehlikesini artırdığını söyledi. Doç. Dr. Yakup Krespi, yaptığı açıklamada, inmenin erkeklerde vefat sebepleri arasında 5’inci, bayanlarda ise 3’üncü sırada olduğunu belirterek, “Bayanlarda daha fazla inme yaşanmasının bcerahatçi sebebi, erkeklere oranla daha uzun yaşamalarıdır.

Cemiyetteki yaşlı oranı çoğaldıkça inme sıklığı özellikle bayanlarda çoğalmaktadır. Bu sebeple inme tehlikesinin belirlenmesi ve gözetici taktiklerin yaşama geçirilmesi ehemmiyetlidir. Hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol ve sigara gibi bilinen genel tehlike etmenlerinin dışında bayanlara özgü tehlike etkenleri de bulunmaktadır” dedi.

Hamile olan genç bayanlarda inme büyüme tehlikesinin olmayanlara göre daha fazla olduğuna dikkat toplayan Krespi şöyle devam etti: “Gebelik yarıyılında yaşanan ödem ve pıhtılaşma mekanizmasındaki fizyolojik farklılıklar sebebiyle özellikle gebeliğin son 3 ayında ve doğum sonrası erken yarıyılda inme daha sık görülmektedir. Gebelik ile ilişkili olarak ortaya çıkan yüksek tansiyon hem kanayıcı hem de tıkayıcı inmelerin ehemmiyetli sebeplerindendir. Gebelik evvelinde yüksek tansiyonu olan bayanların, hekim hakimiyetinde düşük doz aspirin kullanmaları ve beslenmelerinde yeterli kalsiyum içeriğinin olması sağlanmalıdır.

Yüksek tansiyon hastası olan gebeler, doğumdan sonra hekim hakimiyetinde uygun ilaç rehabilitasyonuna devam etmelidirler.” Doğum hakimiyet ilaçlarını hakimiyetsiz kullanmaması gerektiğini anlatan Krespi, “Düşük doz doğum hakimiyet ilacı kullananlarda inme tehlikesinin göreceli olarak çoğaldığı belirlenmiştir. özellikle; yaşlılarda, sigara içenlerde, diyabet, yüksek tansiyonu ve kolesterolü olanlar veya genetik olarak pıhtılaşma bozukluğu bulunan bayanlarda doğum hakimiyet hapı kullanımı inme tehlikeyi artırmaktadır. Bu sebeple bu tehlike etmenleri olanlarda doğum hakimiyet hapı kullanılması gerektiğinde, mevzubahisi tehlike etmenleri hakimiyet altına alınmalıdır. İnmenin ender sebeplerinden bkocaman olan beyin toplardamar tıkanıklığı, bayanlarda çok daha sık ortaya çıkmaktadır. Yapılan çalışmalarda bu inme tipinin görüldüğü hastaların yüzde 70’inden aşırısı bayandır. Bayanlarda bu kadar sık görülmesinin öncelikli sebebinin doğum hakimiyet haplar ya da gebelikten kaynaklanan hormonal etmenler olduğu düşünülmektedir. Bu stil bir hikayesi olan bayanlarda gebelik mahzurlu değildir ancak kan sulandırıcı rehabilitasyonun gebelik boyunca kullanılması önerilir” diye konuştu.

Migren Felç Tehlikesini Artırıyor

Migren hastalığının da inmeye neden olabileceğinin altını çizen Krespi şunlan kaydoldu: “Görme ve konuşma bozuklukları ve anlaşma gibi belirtilerle kendini gösteren auralı migren, inme tehlikesini artırabilmektedir. Auralı migreni olup sigara içen bayanlarda inme tehlikesinin daha da çoğaldığı dikkati sürüklemektedir. Auralı migreni olan bayanları kesinlikle sigarayı bırakmaları gerekmektedir.” Krespi, ‘Atriyal fibrilasyon’ ismi verilen kalpte ritm bozukluğunun, inme için ehemmiyetli bir tehlike etmeni olduğunu, kadınlann bilave edilen yaşam vakitlerinin daha uzun olması sebebiyle özellikle ileri yaşlarda daha sık görüldüğünü, bu sebeple rutin hakimiyetlerde özellikle 75 yaşın üzeri bayanlarda EKG ve ritm bozukluğu açısından tarama yapılması önerildiğine sözlerine ilave etti.