Apandisitte Operasyonsuz Çözüm
Böbrekler ve İdrar Yolları

Apandisitte Operasyonsuz Çözüm

Erken evredeki apandisitin antibiyotiklerle rehabilitasyon edebileceği, böylece operasyona gerek dinlenmeyeceği tanımlandı.

Finlandiya’daki Turku Üniversitesi’nden bilim adamlarının araştırması, 10 günlük antibiyotik rehabilitasyonunun cerahati ortadan kaldırabildiğini gösterdi. Bilim adamları, 530 hastayı 2 gruba ayırdı. İlk gruptakiler operasyon edildi, ikinci gruptakilere 10 gün antibiyotik verildi. İlk gruptakilerden biri hariç tümü iyileşti. İkinci gruptakilerin ise yüzde 73’ü iyileşti, yüzde 27’sinin apandisi alındı.

Bilim adamları, bu neticeler ışığında hastalara antibiyotik rehabilitasyonu ve operasyon arasında tercih hakkı tanınabileceğini belirtti. Apandisit operasyonlarının 100 seneyi aşkın vakittir yapıldığını anımsatan bilim adamları, bugün tarama makinelerle kesin teşhis koyulabildiğini ve geniş spektrumlu antibiyotiklerin rehabilitasyonda kullanılabileceği, böylece erken düzeydeki iltihaplanma halinde operasyona gerek dinlenmeyebileceğine dikkati çekti.

Araştırmanın neticeleri Amerikan Tıp Dergisi’nde JAMA yayımlandı. Kalınbağırsak üzerindeki apandis uzvunun iltihaplanmasına apandisit sınıyor. Karın sızısı ve mide bulantısıyla kendini gösteren apandisit, apandisin operasyonla alınmasıyla rehabilitasyon ediliyor.