Bunalım, Bayanlarda Daha Fazla
Psikolojik Sağlık

Bunalım, Bayanlarda Daha Fazla

Her 10 erkek ve 5 bayandan birinde bunalım var Bunalım, bayanlarda daha fazla

Her 5 bayandan birinin ve her 10 erkekten birinde bunalım hamleyi görüldüğünü söyledi. Bunalımın duygu, düşünce ve tavırları etkiliyor. Beğendiğimiz birinden bölünce ya da beğendiğimiz birini kaybedince, zaferli olamadığımızda ya da istediğimiz bir vaziyet asıllaşmadığında canımız bunalır, ağlar veya üzülürüz. Yeis ve can kasveti olağan hayatın bir parçasıdır. Ancak bu yeisli gidişatın uzaması ve sebepsiz ortaya çıkması ehemmiyetli bir ruh sıhhati meseleyidir ve bunalım olarak belirlenir.

 Bunalımın rehabilitasyon edilmediği takdirde aylar, seneler bazen de ömür boyu sürebilir . En sık tesadüfülen ruhsal rahatsızlıktır ve ilaç kullanmayı gerektirir. Gerek yaygınlığı gerekse neden olduğu işgücü kaybı bakımından ehemmiyetli millet sıhhati meselelerinden birisidir. Bayanlarda erkeklere göre daha sık görülür. Her 5 bayandan birinin ve her 10 erkekten birinin hayatı süresince en az bir bunalım hamleyi yaşadığı öğrenilmektedir. Bunalımı olan insanlann büyük bir çoğunluğu ki özellikle bulguları hafif seviyede ise yaşadıklan ruh halinin bir hastalık olduğunu fark etmezler ve rehabilitasyon için müracaat etme gereği dinlemezler. Oysa ilk bunalım hamlesinin iyi bir biçimde rehabilitasyon edilmesi büyük ehemmiyet taşımaktadır. Bunalım yineleyen bir hastalıktır ve her saldırı bir sonrakinin ortaya çıkışını kolaylaştınr. Bunalım rehabilitasyon edilebilen ve belki de tüm ruhsal bozukluklar içerisinde rehabilitasyona en iyi cevap veren hastalıktır

Kendini yeisli, bedelsiz, umutsuz, naçar, sezme, içinde boşluk duygusu olması, karar verme eforluğu, konsantrasyon güçlüğü, hafıza bozukluğu, daha evvel zevk alınan iş ve etkinliklerden zevk alamama, cinsel gönülsüzlük dahil, işte, mektepte, aile ve dostlar arasında meselelerin ortaya çıkması, öteki insanlardan uzaklaşma ve yalnız kalma isteği, enerji azlığı, bitkinlik hissi ve ivedi hiddetlenme, uyku bozukluğu başka bir deyişle uykuya dalamama, uykuyu sürdürme eforluğu, sabah erken uyanma veya fazla geçime biçiminde olabilir. Yeme bozukluğu başka bir deyişle iştahta eksilme veya çoğalma, sebebi belirli olmayan baş, boyun, sırt sızısı gibi bedenin farklı esintilerinde kesintisiz ağnlsr sezme, son zamanlarda fazla içki içmeye başlama veya yatıştıncı ilaçlan kullanma gereksinimi sezme, kendine hasar verme, intihar tasarlan yapma, intihar teşebbüsünde bulunma veya kendi cenaze törenini düşünme gibi bulgulardan kimilen aynı anda bireylerde bulunuyorsa bunalım geçiriyor olabilirler.

 Bunalım tanısı almak için bu bulguların hepsinin birden sizde olması gerekmez. Bu bulgu ve şikâyetlerin bir kısmının sosyal ve mesleksel işlevselliğinizi ve yevmiye hayatınızı etkileyecek şiddette olması yeterlidir. Bu şikâyetlerin birkaçı aynı anda sizde bulunuyorsa hekime müracaat etmeniz gerekir. Bunalımda da hastalığın şiddeti öteki tüm hastalıklarda olduğu gibi bireyden bireye farklılık gösterebilir. Bunalım ciddi bir hastalıktır. Kendi haline vazgeçildiğinde zaman içinde düzelebileceği gibi genelde uzun zaman devam eder veya ağırlaşır. Ağır bunalımda şahıs iş efor yapamaz hale gelebilir ve bu gidişatta intihar tehlikeyi yüksektir