Tiroit bezleri az çalışırsa ne olur? Saçlarınız dökülmeye başladıysa dikkat!
Sağlık Yazıları

Tiroit bezleri az çalışırsa ne olur? Saçlarınız dökülmeye başladıysa dikkat!

Bedenin neredeyse balansını sağlayan tiroit bezi fazla çalışırsa veya az çalışırsa bedende muhtelif bulgular tesirini gösterir. Bedenin metabolizmasını sağlayan tiroit bezleri fazla çalıştığında bedende titreme isal gibi bulgular baş gösterirken tiroit bezlerinin az çalışması gidişatında kabızlık, saç dökülmesi gibi bulgular karşımıza çıkıyor. Hisar Hospital Intercontinental Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım mevzu ile alakalı bilgiler verdi.

Tetkik ve boyun ultrasonu neticeyi tespit etilen tiroit Nodülleri Kanser açısından tehlike oluşturur, Bu nodüllerin takip edilmesi gerekir. Nodüller orta yaş kadınlarda daha sıklıkla görülür. Vasati her üç bayandan birinde Nodül tespit etilebilir,  bu nodüller takipsiz kaldığında kansere dönerek bedene dağılabilir. 

Kanser Tehlikeyi Nasıl Oluşur? Nelere Dikkat Etmeli?

Nodül ebatlarında süratli bir çoğalış kanser olasılığını artırır, Çocukluk yarıyılında ışınıma maruz kalmak kanser olasılığını artırır Ailesinde tiroit kanseri olanlarda tehlike taşır,  Nodüllerin Boyun ultrasonunda Kanser bulguları taşıması Tiroit bezindeki Nodüllerin tek rakamda veya çok rakamda olması Nodüllerin kistik yapıda veya solid olması Hormon salgılayıp salgılamadığı kanser ihtimalini değiştirmektedir. 

-Elimizle yapılan Boyun tetkikinde Nodül tespit etilen hastalar kesinlikle ultrasonografi ile hakimiyet edilmelidir. Bu hastaların bir çoğunda rastgele bir semptom yoktur. Hastaların rastgele bir şikayeti de yoktur kazara tetkik esnasında ele gelebilir. Tüm nodüllerde kanser olasılığı %5 ortamındadır. 
Kazara tespit etilen bu nodüller ultrason ile hakimiyet edilerek Kuşkulu belirti varlığında ince iğne biyopsisi ile hakimiyet edilmelidir. 

Hangi hastalar tehlike altında?

Çocuk yaşta tespit etilen nodüller Ultrasonografide kuşkulu belirtisi olanlar Ailesinde tiroit kanseri olanlar Erkek cinsiyette ve 45 yaş sonrası görülenler Daha evvel tiroit operasyonu olanlar Son Altay bir senede nodülün ebadında keskin çoğalış tespit etilenler Nodüllerde kumpassız hudutların olması İnce iğne biyopsisinde değişinim tespit etilmesi Nodülün soluk borusuna baskı yapması Nodül de kalsifikasyonların olması Nodülün etraf dokulara yapışkan olması Boyunda tiroid ile ilişkili lenf nodülleri de olması

-Boyunda Nodül tespit etilen hastalar yukarıyada saydığımız bulguları taşıyorsa daha yakından takip edilmeli, bu nodüllerin kansere dönme olasılığı daha fazladır. Zorunlu gidişatta geç kalınmadan tiroid guatr operasyonu olmalıdır. Şayet tehlike taşıyan bulgular yoksa, bu nodüller muhtemelen Selim ’dir periyodik takip etmek gerekir. 

Guatr Operasyonu Nasıl Yapılır?

Günümüzde teknolojinin sağladığı olanaklar ile birlikte Tiroid bezindeki yalnızca kanserleşmiş bölüm alınarak sağlam dokular korunabilir.

-Hastaların aralıksız hormon kullanmasına gerek kalmayabilir
-Kalsiyum metabolizmasını tertip eden para tiroit bezleri korunur.
-Ses teli felcini önlemek için asap monitörü kullanılır.
-Boyunda iz kalmasın diye minik kesiler yapılır.