Sıcak havada btümörün kanamasına karşı 9 teklif
Sağlık Yazıları

Sıcak havada btümörün kanamasına karşı 9 teklif

Özellikle sıcak ve kuru havalarda sık görülen btümörün kanaması, günlük hayatı negatif etkilemekle birlikte bazen yaşamı tehdit edebilecek gidişatlara kadar gidebiliyor.

Çoğu btümörün kanamasının genellikle iyi mizaçlı olduğu ortaya çıkıyor ancak bu gidişatın hakimiyet altına alınması için bir dizi temkin alınması gerekiyor.

Memorial Ankara Sağlık Kurumu Kulak Btümörün Boğaz Bvefatı ’nden Op. Dr. Ozan Gökdoğan, btümörün kanaması ve korunma usulleri hakkında balaka verdi.

Her 2 şahıstan 1 ’inin burnu kanıyor

Btümörün kanaması sık görülen bir bulgudur. Özellikle minik çocuğu olan ailelerde olması vaziyetinde evhamları artırmaktadır.

Genellikle kendiliğinden başlayan ve kendini sınırlayan özellikte olsa da bazı btümörün kanamaları yineleyen biçimlerde gözlenebilir. En sık 2-10 yaş arası çocukluk yarıyılında ve 50-80 yaş arası yetişkinlik yarıyılında ortaya çıkmaktadır.

Btümörün kanamaları burnun ön kısmından ve burnun arka kısmından kaynaklanan kanamalar biçiminde iki bvefatta araştırılmaktadır. Cemiyetin %50 ’sinden aşırısında yaşamının bir yarıyılında btümörün kanaması şikayeti görülmektedir.

Bu hastaların ancak %10 ’undan az bir kısmı medikal rehabilitasyon için kulak btümörün boğaz uzmanlarına başvurmaktadır.

Atardamar kaynaklı kanamalara dikkat!

Özellikle btümörün girişinde btümörün işlevlerinin iyi bir biçimde sağlanması için btümörünün kanlanması çok iyi gelişmiştir.

Btümörün girişinde oluşan damar ağı bu kanamaların en sık görülen sebebini oluşturmaktadır.

Erişkinlerde travma, btümörüne kaçan yabancı cisimler btümörün kanamasına neden olurken, çocuklarda sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyonları kanamalara neden olmaktadır.

Bu sebeplerin yanı gizeme; alerjik rinit, kronik sinüzit, hipertansiyon, kanama bozuklukları bulunan hastalarda btümörün kanama tehlikeyi biraz daha fazladır.

Kanama sırasında yapılması gerekenler

Btümörün kanaması ile karşılaşan bir hastanın kanama vaziyetinde; başını öne eğdikten sonra burnun ön kısmına baş ve işaret parmağıyla takribî 5-10 dakika baskı yapması gerekmektedir.

Bunun ardından btümörüne kan getiren damarların kasılması için buz uygulanması yapılmalıdır. Buzun dolaysız değil de bir beze sarılarak uygulanması daha iyi netice verecektir.

Ayrıca kanama kesilene kadar derin ve yavaş soluk alınmalıdır. Bu uygulamalarla birlikte, btümörün içi damarların kasılmasına neden olarak kanama önleyen spreylerden de kullanılabilir.

Sık sık burnunuz kanıyorsa bu temkinleri alın

1 Dışarıya çıkmadan evvel serum fizyolojik kapsayan ıslatıcı spreyler kullanılmalıdır.

2 Güneşe çıkarken şapka takılmalıdır.

3Sıcak havalarda baş bölgesi belirli aralıklarla nemlendirilmelidir.

4Şiddetli btümörün sümkürme ve hapşırmadan sakınılmalıdır.

5Aksırırken ağız sarih yakalanarak btümörüne uygulanan kuvvet eksiltilmelidir.

6 Btümörün içini parmakla arınma alışkanlıkları bırakılmalıdır.

7 Sıcak ve baharatlı besinlerden uzak durulmalıdır.

8 Çok sıcak duş alınmamalıdır.

9 Kullanımı lüzumlu değilse aspirin ve benzeri ağrı kesicilerden uzak durulmalıdır.

Kanamanın devam etmesi vaziyetinde acil müdahale gerekebilir

Tüm gözetici temkinlere rağmen devam eden btümörün kanamalarında tampon uygulaması ve kanama odağının koterizayon operasyonu ile yakılması yapılmaktadır.

Bazen btümörün kanaması yaşamı tehdit edecek biçimde şiddetli olabilmektedir.

Bu vaziyette hastaya kanama durdurulması operasyonu ile beraber acil ilk takviye müdahalesi de yapılmalıdır.

.