SEÇENEK REHABİLİTASYON USULLERİ
Tamamlayıcı Tıp

SEÇENEK REHABİLİTASYON USULLERİ

Yüksek dozda vitamin ve nebatsal ilaç kullanan ya da şiropraktöre müracaat etenlerdenseniz, dünyanın her ülkesine dağılmış hastalığı önlemek ya da muhtelif hastalıkları rehabilitasyon etmek için seçenek tıptan faydalanan milyonlarca bireyin arasında yer alıyorsunuz. Çok muhtelif terimlerle belirlenen seçenek tıp bitirici, bütünleştirici ve konvansiyonel olmayan, konvansiyonel tıpta tıp camiasında uygulanan ya da kabul edilen yer almayan rehabilitasyon uygulamalarını kapsar. Batılı ülkelerde tıbbi uygulamaların büyük çoğunluğunun konvansiyonel olmasına rağmen, tüm dünyada sağlık hizmetlerinin takribî %70 ya da %90 ı seçenek ananeler ve uygulamalarla sağlanıyor.

Yüzlerce değişik felsefe ve harekâtı dışlayan seçenek rehabilitasyonlar genellikle, ideolojik orijinlidir. Bu rehabilitasyonların çoğu, tehlikesizliği ve tesirliliği tanımlayan bilimsel araştırmalarla desteklenmiyor.

Bazı seçenek rehabilitasyonların riskli yan tesirleri vardır. Ayrıca konvansiyonel tıbbi rehabilitasyon yerine seçenek rehabilitasyon uygulanması, hastaların bilimsel desteği olan rehabilitasyonlardan faydalanma kısmetini geciktirebilir ya da kaybettirebilir.

Amerikalılar seçenek tıp pratisyenlerini 1990 senesinde 427 milyon kere ziyaret ederken, 1997 senesinde bu sayı %47 çoğalışla 629 milyona yükselmiştir. 1997 senesinde seçenek rehabilitasyon için tüketilen ölçü sigorta kapsamı dışında 27 milyar dolardır.

Bu ölçü, Amerika Birleşik Devletleri De tüm hekim ziyaretlerinde tüketildiği hesaplanan ölçüyle sigorta kapsamı dışında neredeyse aynıdır.

BAZI SEÇENEK REHABİLİTASYON TİPLERİ:

Akupunktur: Bedenin muhakkak noktalarına rehabilitasyon emeliyle iğne daldırılması; bedendeki anatomik akupunktur noktalarını uyarmak için ısı, tazyik ya da elektromanyetik enerjiyi de içerebilir.

Aromaterapi: Çiçek, yaprak, nebat sapı, meyve ve köklerden elde edilen uçucu yağın rehabilitasyon emeliyle kullanılması.

Şiropraktik: Omurgadaki bozuklukların hastalığın temel sebebi olduğu düşüncesini direnir; omurga üzerinde elle yapılan harekâtları ve teşebbüsleri kapsar.

Folk tıp: Muhakkak bir topluluğun ya da kavmi/kültürel grubun inançlarına, gelenekve göreneklerine katlanan tıbbi rehabilitasyondur.

Nebatsal tıp: Bulguları rehabilitasyon etmek ve sağlıklı olmak için nebatların muhtelif kısımlarının kullanılması; nebatların tıp tarihinde uzun bir hikayesi vardır, ancak seneler evvel tesirli olduğu ispatlanmış bir hayli nebatın yerini daha tesirli sentetik bileşikler aldı; Amerika Birleşik Devletleri Besin ve İlaç Yöneti Food and Drug Administration: FDA günümüzde nebatsal ürünlerle alakalı bir harekât yapmıyor. Üretici ve dağıtıcılar FDA nın onayı olmadan sağlıkla alakalı muhakkak iddialarda bulunamadığından, bu ürünler yalnızca yiyecek ilaveleri olarak pazarlanabiliyor.

Homeopati: Sadece bedende iyileşmeye müteveccih cevabı uyarmak emeliyle kullanılan nebat, hayvan ve mineral orijinli ilaçlar.

SEÇENEK REHABİLİTASYONLARLA ALAKALI DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN MEVZULAR:

Tehlikesizlik ve tesirlilik: Ürün ya da uygulama hiçbir hasara yol açmamalı ve istenilen bereketi sağlamalıdır. Rastgele bir seçenek ya da bitirici rehabilitasyonun tehlikesizliği ve tesirliliğiyle alakalı özel bilgiler verilebilmelidir.

Seçenek tıp pratisyeninin uzmanlığı: Rastgele bir seçenek tıp pratisyeninin eğitimi, kaliteyi ve hüneri yakından incelenmelidir. Seçenek tıp, konvansiyonel tıp kadar iyi tertip edilmemiştir.

Hizmetin niteliği: Sunulan hizmetin tıbbi tehlikesizlik ve bakım standartlarına uygun olup olmadığını tanımlayın; bu mevzuyla alakalı devlet ya da yerel yönetler ve harcayıcı kuruluşlarıyla temas kurun; pratisyeni muayenehanesinde, muayenehanede ya da sağlık kurumunda ziyaret edin; ve bu hizmetten faydalananlarla görüşün.

Maliyet: Bir Hayli seçenek rehabilitasyon sigorta kapsamı dışında kaldığından, bu rehabilitasyonların maliyetini diger pratisyenlerin uygulama maliyetiyle karşılaştırın ya da hekim birliklerine müracaat etin.

Hekiminize müracaat etin: Her tip tıbbi rehabilitasyonu hekiminizle tartışın. Hekiminizin sizi daha tesirli şekilde rehabilitasyon edebilmesi ve rehabilitasyon etkileşimlerini önleyebilmesi için daha evvel uygulamış olduğunuz ya da hali hazırda uyguladığınız konvansiyonel ve seçenek rehabilitasyonları öğrenmesi gerekir.

Kaynak: JAMA 1998, 280:18