Aile Danışmanı

Sanat psikoterapisi nedir?

Şizofreni, istismar ve depresyon üzere durumları tanılamada yardımcı olan sanat psikoterapisi, merkezimiz uzmanlar tarafından uygulanmaktadır.

Sanat psikoterapisi mindfulness olarak isimlendirilen vaktin farkındalığı manasına gelir. Sanatla desteklenmesinin nedeni, anlık olarak gerçekleşen his ve kanıların serbestçe odaklanıp izlenmesidir. Psikoterapik süreçte ise şuurlu bir farkındalık dahilinde gerçekleşmektedir. Herkes toplumsal alanda farklı maskelere sahiptir. Bu biçimde takınılan tavırlar, kendini daha âlâ tabir etmek isteyen bireylere hitap ederek sürecin derinlemesine incelenmesine imkan sağlar.

Manzara ve sezgiler yoluyla kendimizi daha güzel söz etmemizi sağlayan maske terapisi yoluyla her yaştan birey bir çeşit terapi alabiliyor. Tamamlayıcı bir terapötik yaklaşım olarak dikkat çeken bu süreçte farkı istikametlerin daha kolay kabul edilmesi mümkün oluyor.

Kimlere Uygulanabilir?

Her yaştan beşere uygulanabilen sanat terapisi, 1950’lerde ABD’de ortaya çıkan bir metottur. İnsanların birinci çağdan itibaren mağaralara çizdikleri fotoğrafları inceleyen psikologlar, bireylerin çeşitli katliam ve göçleri sanat yoluyla tabir ettiklerini ortaya çıkarmıştır. Travmatik olan bu süreçleri sanatla tabir eden beşerler, daha sonraları çeşitli ritüeller yaparak dans ve müzik yoluyla değişik sanat biçimleriyle hislerini, coşkularını ya da hüzünlerini tabir ettiklerini keşfetmiştir.

Münasebetiyle bu formül, kelamla söz edilmeyen periyotlarda bile insan psikolojisini tahlil etmek için rehber olmuştur. Kelamın bittiği yerde başlayan sanat, psikolojide de büyük bir öne sahiptir. Bu yüzden her yaştan birey bu yolla kendini tabir etme hünerine sahiptir.

Kişinin içsel gücünü harekete geçiren bu uygulamalar, sözleri kullanmaya gerek kalmadığı için kızgınlıklar, öfke, hasret, sevgi, buhran üzere birçok durumu açığa çıkarabilir. Gerilimi azaltan bu durum, seanslarda kendini rahat söz edemeyen bireyleri faal bir bağlantı kurmalarına da yardımcı olur.

Dışavurumcu Sanat Terapisi

Vakit zaman kendiyle yüzleşmekte zorlanan bireyler, ağır hislerle baş edebilmekte de zorlanabilir. Dışavurumcu gücü ağır olan sanat, tabir edilemeyen hislerin ortaya çıkmasında âlâ bir aracı olabiliyor. Bireyin hissettiği hisleri sanatsal materyallerle basitçe söz edebilmesi içsel çatışmaların birer eskizi olarak ortaya çıkabiliyor. Derin ve bastırılmış hisleri da açığa çıkaran bu yaratımların yorumlanması ise, profesyonel bir danışmanın aldığı eğitim sayesinde yapılıyor.

Merkezimizde çizim yapma, maske, farklı sanat materyallerini kullanmak üzere birçok sanatsal aktiflik, kişinin sanatsal yeteceğe sahip olması gerekmeden yorumlanabiliyor. Sanat psikoterapisi his ve niyetlerini sözel olarak tabir etmekte zorlanan şahıslar için tesirli bir formül olarak tercih ediliyor. Her yaştan bireye uygulanabilen bu yaklaşım, bilhassa çocuklarda başarılı sonuçların alınmasıyla mümkün oluyor.

Sanatın farklı kısımlarıyla ortaya çıkarılabilen sanat terapisi, düzgünleşme sağlamak açısından hayli değerli bir yere sahip oluyor. Kolay bir halde tabir etmek gerekirse, kişinin duygusal durumuna nazaran tercih ettiği bir müzik, sinema ya da şiir yazması, sanatsal terapinin yorumlanması için bir anahtar olabiliyor.

Sanat Terapisinin Yararları Nelerdir?

Kişinin hislerinin dışavurulmasını sağlayan sanat terapisinin yararları, gerilimi azaltmakla birlikte birçok kilit noktaya ışık tutabiliyor. Özgüveni arttırmak, fizikî marifetleri geliştirmek, konsantrasyonu arttırmak, bakış açısını geliştirmek, yüzleşmeler yaşayabilmek ve tasa ve koruların yenilmesini sağlamak hayal gücünün de tesiriyle kişinin yaratıcılığına katkıda bulunuyor. Bu da içinde bulunan his durumların daha kolay söz edilip, düzelmesine yardımcı oluyor. Sanat psikoterapisi bir kağıt ve bir kalem alıp bir şeyler karalamaktan öte bir uygulamadır.

Sanat terapisi konusunda uzmanlaşmış olan profesyoneller tarafından desteklenip yorumlanan bu dışavurum sürecinin yeterli tahlil edilebilmesi değerlidir. Kişinin kendi iç dünyasına, kendi tabirleriyle projeksiyon tutan bu yaklaşım, tahlil odaklı bir yaklaşımla terapiyi tamamlıyor.