Diğer Hastalıklar

Limbik sistem ve akupunktur

Limbik sistemi oluşturan yapılar filogenetik olarak beynin en eski kısımlarıdır.

Limbik sistem; insan beyin korteksinin geniş bir alanı tarafından yönetim edilen, dışardan gelen yahut niyetlerimizle oluşan her türlü uyarana vücudun vereceği yanıtı düzenleyen sistemdir. Bilhassa gerilim oluşturan uyaranların vücuda ziyanını ortadan kaldırmaya, bunun için otonom hudut sistemi işlevlerini düzenlemeye çalışır.(Dolaşım ve sindirim sistemi, endokrin sistem işlevleri gibi)

Öncelikle gövdemizdeki tüm yaşamsal işlevlerin limbik sistemimize gelen uyaranların tesiri altında olduğunu hatırlatmak isterim. Dışarıdan gelen tüm uyaranlar (müzik, gürültü, tüm görsel uyaranlar, bize söylenen düzgün yahut makûs kelamlar vb.) yahut niyetlerimizle oluşturduğumuz (kilo vermem lazım, ya çocuğum olmaz ise, tekrar kalbim çok çarpacak, tekrar tansiyonum çıkacak; kendimizle ilgili yaptığımız tanımlar; şişmanım mutsuzum, berbatım, yalnızım, sinirliyim, vb.) uyaranlar limbik sistemimiz tarafından bir sürece tabi tutulur.

Bu süreçte tüm geçmiş tecrübelerimiz, inançlarımız, ön kabullerimiz ve aldığımız eğitim de rol oynamaktadır. Bu süreç sonunda o an ki uyarana gövdemizde nasıl bir reaksiyon gelişeceği limbik sistemin oluşturduğu kararla otonom hudut sistemimize iletilir ve kalbimizin, teneffüs sistemimizin, hormonlarımızın, sindirim sistemimizin çalışmaları düzenlenir. Burada hedef sağlıklılığın ve canlılığın devam ettirilmesidir. Örneğin sahiden tehlike varsa bu durum karşısında evvel kalbimiz çok atmaya başlar zira tehlikenin üstesinden gelecek gücümüz yoksa kaçmamız gerekmektedir. Kaçmamız için bacaklarımıza gereksinim duyarız bu nedenle kalbin pompaladığı kanın bacaklarımıza gidebilmesi için bacaklarımızın damarları genişleyecektir. Bu sırada nereye gideceğimizin kararını verecek olan beynimizin çalışmaya, dolayısı ile kana gereksinimi vardır ve beyni besleyen damarlarımız da genişler. O sırada derimizde kan muhtaçlığı yoktur ve deri damarları daralarak kan kalbe gönderilir. Tekrar tehlike anında sindirim süreci ile uğraşacak durum yoktur ve sindirim sistemimizi oluşturan mide, bağırsak üzere yapıların damarları da daralır ve bu kan da kalbe döner ve kalbimiz bu kanların hepsini bizi tehlikeden uzaklaştıracak yahut üstesinden gelecek organlarımıza gönderir. Tüm bu çalışmalar limbik sistemin kararları ile otonom hudut sistemimiz tarafından organize edilir.

Yukarda ki durum limbik sistemimizin, dışarıdan gelen uyaranlara gövdenin vereceği yansıların değerli örneklerinden biridir.

Hoş ve yumuşak bir müzik dinlediğimizde tekrar vücudumuzda hissettiğimiz gevşeme ve huzur da limbik sistem tarafından organize edilen bir öteki örnek olabilir. Bu reaksiyon örnekleri doğal ve fizyolojik muhtemel durumlara aittir.

Şayet kişi uzun müddettir olumsuz uyaranlar ile karşı karşıya ise (İşyeri huzursuzluğu, aile içi huzursuzluklar vb.) yahut birden yüksek şiddette gerilim uyaranına maruz kalırsa ( sarsıntıda kalmak, önemli trafik kazası geçirmek, çok sevdiğimiz birinin beklenmedik mevti vb.) limbik sistem uyarana karşı organların işlevlerini düzenleyerek o uyarani vücut için zararsız hale getirme vazifesini yapamaz hale gelebilir. İşte bu durumda kolay uyaranlar yahut fikirler tehlike uyaranı üzere algılanmaya başlar ve otonom hudut sisteminin çalışmasındaki istikrarın bozulması sonucu organ işlevlerinde bozulmalar ortaya çıkar.

İrritabl kolon, kronik kabızlık, adet düzensizlikleri, tiroit sorunları, nedeni muhakkak olmayan infertilite sıkıntıları üzere sıkıntıların nedenlerinden biri de limbik sistem disfonksiyonu (düzgün çalışmama) olabilir.

Akupunktur, bozulmuş limbik sistem işlevlerini düzenleyen bir tedavi metodu olarak tüp bebek yahut aşılama prosedürü ile çocuk sahibi olmak isteyen anne adaylarının bedenlerini uygulamaya hazırlama tedavisinden , spastik kolon, kronik kabızlık, adet düzensizliği, baş ağrısı, obeziteye kadar bir çok gerilime bağlı ortaya çıkan psikosomatik hastalıkların tedavisinde öne çıkmaktadır.Sonuç olarak akupunktur limbik sitemin işlevlerini düzenleyebilir. Bunun yanı sıra; kişi limbik sistemine ziyan verecek olumsuz uyaranlardan olabildiğince uzak durmayı başarmalıdır.