Aile Danışmanı

Kurumsal psikoloji nedir?

Kurumsal Psikoloji, iş sıhhatini düzgünleştirmeye, iş motivasyonunu güçlendirmeye ve buna bağlı olarak verimliliği arttırmaya yönelik çalışmalar yürüten bir bilim koludur. Psikoloji Biliminin alt alanlarından biri olan ve Psikolojinin sorun çözmeye, randıman arttırmaya yönelik tekniklerini kurumsal vizyonda uygulayan bu bilim kolu son periyotlarda iş hayatının vaz geçilmez bir modülü haline gelmiştir. Halihazırda da faal olarak varlığını sürdüren Kurumsal Psikoloji alanı, ortak çalışma asıllı şirketlerin gelişimlerini ve genel verimliliklerini denetim etme noktasında bilimsel ve teknik hizmetler sunmaya devam etmektedir.

İnsan hayatının kıymetli bir kesimi ve gerçeği olan iş hayatı günümüz dünyasında daha kolektif hale gelmiş, endüstrileşme ve teknolojideki gelişmeler toplu çalışmanın gerçekleştiği ofis, fabrika, şirket ve gibisi sözleri hayat serüvenimizin önemli kavramları haline getirmiştir. Neredeyse hepimizin iş hayatını geçirdiği bu kurumlar, hayatımızın da değerli bir kısmını harcadığımız hayat alanları haline gelmiştir. Vaktimizin büyük bir kısmını harcadığımız bu merkezler toplumsal hayatın ve gündelik hayatın bir kesimi olmaktan da geri durmamaktadır.

Hayatımızda bu kadar tesirini gösteren iş dünyasının beraberinde getirdiği zorluklar ve atlatılması güç süreçler illaki olacaktır. Bazen ferdî bir durum bazen grup içinde yaşanan bir uyuşmazlık iş hayatının gerçeği olan bu güçlü süreçleri daha da güçleştirebilir. Sıkıntıların artmaması ve iş verimliliğinin olumsuz tarafta etkilenmemesi açısından Kurumsal manada çalışan bir uzman dayanağı almak kelam konusu iş yeri ismine hayati bir kıymet taşımaktadır.

Bu taraftaki profesyonel bir takviyeye değer veren işletmeler, çalışanlarındaki verimliliğin ve iş motivasyonun gözle görülür oranda arttığı gözlemleyebilir. Memnun ve konsantre çalışanlarsa kelam konusu işletme ismine parlaklığı öngörülebilir bir gelecek vaat etmektedir. Bu sebeple kurumların iş tertiplerini problemsiz bir biçimde sağlayabilmeleri ve grup çalışmasını muhtemel en verimli biçimde gerçekleştirebilmeleri için Kurumsal Ruhsal Danışmanlık hizmeti vaz geçilmez bir uyum metodudur. Faal ve verimli iş prensibine sahip Kurumların bilimsel olarak temellendirilmiş profesyonel dayanaklara başvurmaları edindikleri misyonun tam manasıyla gerçekleşebilmesi açısından güzel bir adım olacaktır.