Koahın bulguları nelerdir?
Sağlık Yazıları

Koahın bulguları nelerdir?

Erişkinlerde sık görülen rahatsızlıklardan biri olan KOAH başka bir deyişle “Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı”nın esasları hakikatinde çocukluk yarıyılında atılıyor. Çocukluk çağında sigara dumanına maruz kalmak, astım ve solunum yolu hastalıklarının sık yaşanması, KOAH tehlikesini artırabiliyor. Çocukluk yarıyılında görülen öksürük ve hırıltı saldırılarına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Prof. Dr. Fazilet Karakoç, 15 Kasım KOAH günü evvelinde “KOAH tehlikesini artıran çocukluk çağı hastalıkları” hakkında bilgi verdi.

Gebelik yarıyılından itibaren dikkat edilmeli

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı; başka bir deyişle KOAH, uzun vakit bronşlarda tıkanmaya neden olan bir hastalıktır. Ülkemizde 40 yaş üstü erişkin fertlerde görülme sıklığı yüzde 20 ’dir. KOAH için elbette ki en ehemmiyetli tehlike etkeni sigaradır; ancak bununla beraber daha gebelik yarıyılından itibaren başlayan bazı etmenler de KOAHIN yaradılışını tetiklemektedir. Çocukluk yarıyılında dikkat edilmesi gereken bazı gidişatlar ve doğru rehabilitasyon gerektiren bazı hastalıklar ileri yaşlarda KOAHIN yaradılışına yol açabilmektedir.

Doğumdan sonra ilk 6-10 sene ehemmiyetli

Çocukların doğdukları andan itibaren doğru bakım ve beslenme ile boy ve kiloları çoğalır, kısacası gelişir ve gelişirler.

Özellikle ilk 6-10 sene içinde akciğerlerin sihrime ve gelişimini negatif etkileyen hastalıklar ile karşılaşması ileride KOAH hastalığının oluşma tehlikesini de artırmaktadır. KOAH tehlikeyi yaratabilecek çocukluk çağı hastalıklarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Zatürrede erken yarıyılda aktif rehabilitasyon gerekiyor

Bir Hayli çalışma erken yaşlarda solunum yolu enfeksiyonu geçirmenin erişkin yarıyıla kadar uzanan kronik solunum problemleri, akciğer kapasitesinde düşüklükler için tehlike etkeni oluşturduğunu göstermektedir. Özellikle 3 yaşından evvel radyolojik olarak ispatlanmış zatürre olan çocukların erişkin yarıyıldaki akciğer kapasitesi, erken yaşlarda zatürre olmayan şahıslara göre daha düşüktür. Bu sebeple erken yaşlarda görülen zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarının bir çocuk göğüs hastalıkları uzmanı tarafından erken ve aktif rehabilitasyonu sağlanmalı, solunum problemleri açısında takip edilmeli ve akciğer kapasitesinin ölçülmesi gerekmektedir.

Çocukluk çağı astımı KOAH tehlikeyi açısından ehemmiyetli

Doğumdan itibaren ilk 6 yaş, astımı olan çocuklarda hava yolu gelişimi için çok ehemmiyetlidir.

Bu yarıyılda akciğer kapasitesindeki bu düşmeyi etkileyen en ehemmiyetli etmen, çocukların geçirdikleri astım hücumlarıdır. Bu hücumların ne kadar sık ve şiddetli ise akciğer kapasitesini o kadar fazla tesirler. Akciğer kapasitesindeki bu eksilmeler, orta derecede astımı olan çocukların yüzde 17‘si yetişkin yarıyılda 1. derece hafif KOAH, yüzde 5 ’inin 2. derece hafif-orta KOAH tanısı alınmasına yol açmaktadır.

Yineleyen hırıltı saldırılarına dikkat!

Mektep evveli yarıyılda yineleyen hırıltı hücumları da KOAH açısından tehlike etmenidir. Mektep evveli yarıyılda bir hayli anne-baba çocuklarında viral enfeksiyonlar ile beraber yineleyen hırıltı şikayeti ile hekime müracaat etmektedir. Ailelerin bu mevzuda “gelişince geçer” biçiminde düşünmesi çok yanlıştır. Mektep evveli yarıyılda viral enfeksiyonlarla öksürük, hırıltı saldırıları olan çocukların, hücumların sıklığına ve şiddetine göre beynelmilel rehabilitasyon kılavuzlarının teklifleri kapsamında uygun olarak takip ve rehabilitasyon edilmesi gerekir. Bu hastalarda öksürük, hırıltı gibi hamleler olmadan tedbirler almak kısacası gözetici rehabilitasyonların sağlanması daha da ehemmiyetlidir.

Çocuklar sigaraya maruz kalmamalı

Sigara KOAH açısından en ehemmiyetli tehlike etmenidir.

Anne adayının gebelik yarıyılında sigara içmesi ya da sigara içilen civarlarda bulunması bebeğin akciğer kapasitesinde yetişkin yarıyıla kadar uzanabilecek negatiflikler yaratmakta ve KOAH tehlike etkenini artırmaktadır.

A vitamini takviyeyi solunum işlevlerine tesir ediyor

Kronik olarak beslenme beceriksizliği olan cemiyetlerde annelerin vitamin, mineral, yağ gibi mikrobesin noksanlıklarının çocuklarda akciğer gelişimini negatif etkilediği öğrenilmektedir. Örneğin Nepal ’de yapılan bir çalışmada bazı annelerin doğumdan evvel ve sonra perhizlerine A vitamini takviyeyi ilave edilmiştir. Araştırma neticeyi bu annelerden doğan çocukların 9-13 yaşlarındaki solunum işlev testlerinin, bu vitamin takviyesini almayan annelerin bebeklerinden daha iyi olduğu görülmüştür.

.