İlk böbrek taşı ile böbrek yetmezliği arasındaki ilişki!
Sağlık Yazıları

İlk böbrek taşı ile böbrek yetmezliği arasındaki ilişki!

Tahlilciler, bedenin ürettiği ilk böbrek taşının ardından böbrek işlevlerine tesirini araştırdı.

Böbrek taşlarını karakterize eden ufak ve sert mineral güvence parasıları çok ciddi sızılara, idrar atımında güçlüklere ve mide bulantısı gibi sindirim sistemini de etkileyen hadiselere yol açabiliyor. Artan kronik böbrek yetmezliği tehlikeyi ise buna bağlı olarak ortaya çıkabilmekte ve ferdin sıhhatini daha uzun vadede etkileme potansiyeline sahip oluyor.

39554_6.jpg

Mayo Clinic nefrologları, bedenin ürettiği ilk böbrek taşı ile kronik böbrek yetmezliği arasındaki ilişkiyi araştırdı.
Dr. William Haley ve Dr. Andrew Rule tarafından idarenen bir Mayo Clinic araştırma ve inceleme takımı, 384 karakter ilk defa böbrek taşı oluşmuş olan fertlerden oluşan grubu; oluşma zamanını takiben üç ay sonra analize aldı.
Daha evvel hiç böbrek taşı meseleyi yaşamamış olan hakimiyet grubu ile karşılaştırılan bu grupta, hem idrar proteinlerine hem de kandaki işaretçi olan sistatin C molekülüne daha yüksek oranda tesadüfüldüğü kaydedildi.

39554_1.jpg

Bu iki gösterge de tıbbi olarak kronik böbrek yetmezliği veya hastalığına karşı daha yüksek tehlike altında olduğunu belirten işaretler olarak belirleniyor.
Mayo Clinic Proceedings‘de yayımlanan çalışmada, tahlilciler ferdin ilk böbrek taşı tecrübesini takiben böbrek işlevlerinde devamlı ve meblağlı bir düşüş asıllaştığını tespit ettiklerini duyurdu.

39554_2.jpg

Tahlilcilerden Dr. Rule ’a göre, değişik tehlike etkenlerinin de hesaba katılması bile -ki bunların içinde idrardaki kimyeviler ve biyolojik atıklar, hipertansiyon hatta obezite de bulunuyor- medikal hikayesinde ferdin hastalık geçmişinde bulunması böbrek taşı bulunanların anormal böbrek işlevleri olduğunu ve de bu iki şart arasında sarih bir ilişki olduğunu keşfetmeye mani olamadı.

39554_3.jpg

Araştırmanın böyle bir bilgiye erişmiş olması, böbrek taşı meselesinin çözümünün ötesinde, iyileşme sürecini takiben medikal olarak böbrek işlevlerinin de izlenmesi gerektiği reelini ortaya çıkardı.
Bununla beraber, devam araştırmaları ile uzun vadeli böbrek rehabilitasyonlarının ve ilaçlarının dizayn edilmesi tasarlanıyor. Yakın bir gelecekte böbrek taşı rehabilitasyonu, sadece taşın atılmasından daha uzun zamanı ve daha detaylı bir terapiyi kapsayabilir.

39554_4.jpg

Eskiki çalışmalar, böbrek taşı rahatsızlığını geçirmiş olan fertlerde kronik böbrek rahatsızlığının uzun vadedeki tehlikelerini ortaya koymuş olsa da bu çalışmaların hiç birinde ilk böbrek taşı hadisesini takiben böbrek işlevlerinin gözlemlenmesi hakikatleştirilmemişti.

39554_5.jpg