Göğüs Asimetrisi Hoş Görünümü Estetiği
Grip - Soğuk Algınlığı

Göğüs Asimetrisi Hoş Görünümü Estetiği

Göğüs Asimetrisi
Kadın için sekonder sex karekteri olan memenin, fonksiyonel işlevlerinin yanında estetik görünümünü açısından da kadın vucudunda ayrı bir ehemmiyeti vardır. Beden hoşluğunda, cinsel hayatında, özgüvenin bütün olmasında ve bebeğinin beslenmesindeki ehemmiyeti tartışılmaz olan memenin dış görünümü bir çok etmene bağlıdır. Sıhhatli, estetik açıdan ideal olan meme her kadını mutlu eder.
İdeal meme; öncelikle sıhhatli, her ikiside denk büyüklükte, sarkıklığı bulunmayan, büyüklükleri şahsın boyu-kilosu-omuz genişliği ile orantılı, meme uçları simetrik ve dışa bakandır.
Fizyolojik olarak belirttiğimiz, hiç bir sebeb olmadan da bir çok kadının her iki memesi denk olmayabilir. Yapılan çalışmalar bu gidişatın natürel olduğunu belirtmiş olsa da, pek çok kadın bu gidişattan rahatsız olur. Doğumsal olarak, doğum sonrası emzirmedeki iki meme farkına bağlı olarak, geçirilen harekât yada travmalara bağlı olarakta memeler arasında büyüklük farkı yaşanabilir.
Memeler arasındaki asimetriyi natürel olarak değerlendirmeden evvel, şahsın ayrıntılı bir anamnezi dediğimiz hikayesi incelenir. Bu gidişatı ne zaman fark ettiği, asimetrinin oranının değişip değişmediği, meme uçlarında bir farklılık olup olmadığı, gebelik-emzirme yarıyıllarının olup olmadığı, ailesinde meme hastalıklarının bulunup bulunmadığı gibi sualler ayrıntılı olarak sorulur. Şahsın anamnezine ve yaşına göre lüzumlu meme muayeneleri yaptırılabilir ve göğüs kafesinin yapısıda değerlendirilerek, gerekirse lüzumlu kısımlardan konsültasyonlar istenerek yapılacak harekâtlara karar verilir.
Estetiğin dışında, muhakkak bir seviyeden sonraki büyüklük değişikliği bireyde postür duruş bozukluğuna sebeb olur ki, bu aşamaya gelmeden düzenlemek çok daha idealdir. Büyük olan meme tarafındaki omuz düşüklüğü, boyundaki sürükleme ve bel sızısı şikayetlerini birliktesi getirebilir.
Minik bir asimetri bile bazen kadınlarda, memelerini saklamaya çalışmadan başlayarak, vücudundan utanma duygusu ile ileriki zamanlarda çok daha ağır psikolojik travmalara sebeb olabilmektedir.
Operasyon teknikleri;
Büyüyen teknolojinin tıbba sunduğu olanaklarla, biz plastik cerrahi uzmanlarının son zamanlarda sık olarak yaptığı cerrahi operasyonlarla asimetrik meme rehabilitasyonlarında galibiyetli neticelere erişilmektedir.
Asimetrik meme rehabilitasyonları, şahsa göre ve memelerin gidişatına göre değişiklik gösterir. Bir memenin büyük, bir memenin minik olması gidişatındaki rehabilitasyon alternatifleri, şahsın ideal meme miktarına bağlı olarak değişir. Şahsın yaşı, kilosu, göğüs genişliği, memelerindeki sarkıklık gidişatı, doğum yapıp yapmamış olmasına bağlı olarak ideal meme miktarı tanımlanır. Şahsın isteğide göz önüne alınarak, ideal miktar ya da ona yakın olan kıymetlerde memelerin eşitlenmesi yapılır.
Büyük olan meme ideal miktarında öbürü ufaksa, minik memenin takmayla büyük meme miktarına getirilmesi, Minik meme ideal miktarında, büyük standartlardan fazla büyükse büyük memenin küçültülerek minik meme seviyesine getirilmesi, Her iki memede ideal miktarlardan minik ancak asimetrikse, büyük olarak görülen memenin daha minik hacimli, minik memenin daha büyük hacimli takmalarla geliştirilmesi, Her iki memede ideal miktarlarından büyük ancak asimetrik olması gidişatında; büyük memeden daha fazla doku, minik memeden daha az doku çıkarılarak eşitleme harekâtları yapılabilir.
Operasyon zamanı;
Asimetri operasyonları 18 yaşından sonra yapılabilirken;emzirmeye bağlı oluşan asimetriler de harekât zamanı emzirmenin bitiminden asgari 6 ay sonra olmalıdır.
Simetrisi sağlanmış memeler sıhhatli bir vücuda, kaybetmiş olduğu iç huzuru ve özgüveni tekerrür kazandırırken, hoş bir postürü ve iyi bir göğüs estetiğinide armağan eder.