Estetik Hakkında Merak Ettikleriniz
Grip - Soğuk Algınlığı

Estetik Hakkında Merak Ettikleriniz

Estetik Operasyonlar Herkese Uygulanabilir mi? Estetik operasyon isteyen şahısta, yapılacak operasyon cinsi öncelikle hastanın yaşına uygun olmalıdır. Her estetik operasyon her yaş için uygun olmaz. Misalin kepçe kulağı çocuk ilkokula başlamadan düzenlemek isterken, burun operasyonları için kızlarda en az 18,erkekelerde 19 yaşını bekleriz. Ehemmiyetli ikinci noktada, estetik operasyon yaptıracak şahsın bunu kendisinin istemiş olmasıdır. Sırf eşi istediği için ,bayana meme takmayı koymak etik açıdan doğru değildir. Değişik ehemmiyetli mevzuda estetik operasyonlar şahısta bağımlılık yaptırmış olmamalıdır. Gereksinimi yokken bile hasta istiyor diye şahıs ameliyat edilmez. Genel sağlık gidişatı ve ruh hali iyi, gereksinimi olduğunu düşünen ve yapılacak ameliyat için yaşı uygun olan herkese estetik operasyon uygulanabilir.
Riskleri Nelerdir? Estetik operasyonlarda emel ,şahsa rahatsızlık veren etmenlerden uzaklaştırıp daha mutlu hale getirebilmektir. Ancak her ameliyat gibi estetik operasyonlarında bir riski vardır ki bu operasyonlar da emel daha hoşa erişmek olduğu için de opersayon risklerini en aza indirmek hedeftir. İlk riski hastaya verilecek anestezi cinsi tanımlar. Bu emelle, öncelikle hastamızın genel gidişatı araştırılarak ardından verilecek anestezi cinsi tanımlanmış olarak yapılacak özel testlerle bu riskler en aza indirilmiş olur. Operasyonun kendisinde ve sonrasında oluşabilecek bazı risklerde cerrahiye bağlı ve iyileşme sürecine bağlı olarak değişebilmektedir. Yapılacak cerrahi işlemin cinsi, takribî süresi, iyileşme süreci ve riskler ameliyat öncesi detaylı olarak hastaya detaylı olarak anlatılmalıdır.
Estetik Operasyonlar Ağrılı mıdır? Estetik operasyonda yapılacak anestezi cinsine göre, hasta da operasyon sırasında hiç ağrı olmaz. Estetik operasyonun cinsine bağlı olarak ve şahsın ağrıyı algılamasına göre operasyon sonrası ağrı duygusu bireyden şahsa değişir. Ancak günümüzde hedef hastalarımıza en konforlu hizmeti sunmak olduğu için, gelişmiş cerrahi yöntem ve aletler, ameliyat sonrasıda verilen ilaçlarla ağrı en aza indirilmiş olur.
Estetik Operasyonundan sonra İzi Kalır mı? Cerrahi olarak yapılan her operasyonda kesinlikle iz vardır. Estetik cerrahide de hedef bu izi en az a indirmek ve saklamaktır. Günümüzde büyüyen cerrahi yöntemler ve kullanılan malzemeler izi en aza indirgemektedir.
Benleri Aldırmak Kanser Yapar mı? Benler iyi mizaçlı ve makûs mizaçlı olarak ikiye dağılabilir. Uzman hekimin muayenesi ve şahsın verdiği bilgilerle iyi mizaçlı olarak düşünülen benler muhakkak aralıklarla takip edilir. Kuşkulu olarak düşünülen ya da makûs mizaçlı olduğu öğrenilen benlerin hemen cerrahi olarak çıkartılması ve patoloji analizlerinin yapılması bireyi sonradan oluşacak problemlerden korur.
Yeni Olmuş Yara ve Yanık, Vurma v.s İzler Hemen Müdahale Edilmeli mi? Bazı izler vardır ki, olgunlaşmasını beklemeden müdahale edilerek rehabilitasyon edilmeye başlanırken, eskiden oluşmuş olan izlerde de rehabilitasyon cinsi değişerek iz daha belirsiz hale getirilmeye çalışılır. Ancak bazı izler vardır ki onlara hiç değmemek daha olabilir, bu da uzman hekimin muaynesi ile kesinleşir. Vurmanın yok edilmesinde muhtelif yöntemler vardır ki, uygun hastada en iyi yöntem ise uygun lazerle istenildiğinde silmektir.
Hipertansiyon, Şeker, Kalp Hastalıkları Estetik Operasyona Mani mi? Bu cins yaşamı riskleri olan hastalıklarda estetik operasyonlar, ancak hastalık hakimiyet altında olursa ve ameliyat sırasında-sonrasında yeterli teknik ekipman ve deneyimli takım varsa yapılmalıdır.
Estetik Operasyonlar Her Yerde Yapılabilir mi? Estetik operasyonlar sağlık bakanlığının onay vermiş olduğu merkezlerde ve estetik plastic cerrahi uzmanı olarak eğitim almış sağlık bakanlığı tarafından diploması onaylanmış hekimler tarafından yapılmalıdır.
Ne Kadar Sürede İyileşilir? Estetik operasyonlarda iyileşme süreci, yapılan ameliyat cinsine göre değişmekle beraber en ağır ameliyat cinslerinde bile ameliyat sonrası takribî 6-8 saat sonra hastayı mobilize eder yatağından kaldırır, bir kaç günde hastaneden çıkarabileceğimiz vaziyete getiririz. Günlük etkinlikleri takribî bir yada iki haftada tamamen sıradana dönerken, bazı özel etkinliklerine belirli bir sure kısıtlama getirilir.
Oluşturulacak Biçimi Evvelden Göreöğrenir miyim? Estetik operasyonda hedef, temennilerin asılcı olmasıdır. Hastanın istekleri ve hekimin deneyimleriyle bazı operasyonlar öncesi hasta fotografları üzerinde tasarımlar yapılarak ameliyat sonrası oluşabilecek biçim hastaya gösterilebilir. Hekimin eski hastalarına ait fotograf arşivindende eş olayları görme şansınız ameliyat öncesi yoksul edinmenizi sağlamış olur.
Silikon Kanser Yapar mı? Silikonlar vücüda hasarı olmayan ve bedenle etkileşime girmeyen maddeden yapılmıştır. Günümüzdeki silikonların FDA onaylı oluşu ve yapılan bilimsel çalışmalardaki sonuçlar böyle bir olasılığın olmadığını göstermektedir. Memeye konan takma meme kanserinden gözetmede ehemmiyetli olan muhakkak zamanlardaki hakimiyetlerin zamanında yapılmasında bireyi teşvik eder ve oluşabilecek olumsuzlukların erken yarıyılda tespitini sağlar.
Silikon Patlar mı? Silikon balon gibi hiç bir zaman patlamaz. Ancak bıçak gibi direk üzerine gelen delici alet travmalarıyla delinebilir ve yapısı gereği delinen takma dokulara parçalamadan kalır
Silikon Emzirmeye Mani mi? Emzirmeyi tasarlayan genç bayanda takmayı genelde koltuk altından yerleştiririz. Meme ucundan yada meme altından girilmediği için memeye hiç değilmemiş olması, silikonun göğüs kası arkasına meme dokusuyla hiç temas etmeden kalması süt kanallarına hasar vermez. Meme ucundan ve meme altından yerleştirilen takma kısmende olsa süt kanallarını etkileyebilir ve çok düşük bir oranda süt vermede olumsuzluk yaşatabilir.
Karın Germe Operasyonundan Sonra Doğum Yapılabilinir mi? Abdominoplasti denilen karın germe operasyonlarında ideal olan, şahsın doğumlarını bitirdikten sonra işlemin yapılmasıdır. Ameliyat sonrası takribî iki sene sonra ameliyat alanı bütün olarak iyileşmesini tamamlası sebebiyle hamile kalmada ve çocuk doğurmada bu süreden sonra bir problem olmaz.
Sigara İçilmesinin Estetik Operasyona Etkisi Var mı? Sigaranın olumsuz tesirlerini estetik operasyonlarda da görmekteyiz. Sigaranın dokularda kanlanmayı eksilterek iyileşmeyi geciktirmesi ,uzun sürecek operasyonlarda anestezi risklerini arttırması sebebiyle operasyondan belirli bir süre once bırakılması ve ameliyat sonrası belirli bir sure kullanılmaması seçim edilir.
Sağlık Sigortaları Estetik Operasyonları Karşılar mı? Hiç bir özel ve resmi sigorta işletmeyi estetik operasyonlar için ödeme yapmaz.
Sonucun Müthiş Olması İçin Ne Yapabilirim? Müthiş sonuç için, öncelikle estetik operasyondan ne beklediğiniz ve asılcı olmanız gerekir. Operasyonunuzu yapacak hekimi iyi seçmiş olmanız, ameliyat yöntemi ve risklerini öğrenmeniz ve operasyonunuzun yapılacağı sağlık müessesesinin kalitesinden emin olmanız da bir sonraki safhadır. Sonrasında ameliyat öncesi ve sonrası size yapılan tekliflere uymanız da müthiş sonuca erişmenizi sağlayacaktır. Müthiş sonuca, ne istediğini bilen geçimli bir hasta ve ne yapacağını bilen bilimsel ve etik kaidelere saygılı bir hekimle ulaşılır.
Maliyet Neye Göre Tanımlanıyor? Estetik operasyonlarda maliyeti, olacağınız operasyonun cinsi, kullanılacak malzemenin kalitesi, hastane ve hekim masrafları toplam olarak tanımlar.
Doktor seçimini yaparken nelere dikkat etmeliyim? Estetik operasyonlar Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ihtisası almış, sağlık bakanlığından onaylı diploması ve çalışma izni olan hekimler tarafından yapılmalıdır. Seçim ettiğiniz hekimin yaptıracağınız operasyon hakkındaki yaklaşımı, kullanacağı teknik ve malzeme kalitesi, deneyim birikimi ve hasta sonuçlarıda sizin karar vermenizdeki etmenlerden olmalıdır.