Egzersiz Ve Kanser
Diğer Hastalıklar

Egzersiz Ve Kanser

Son 10 senede egzersizin kanser üzerine tesiri mevzusunda bir çok çalışma yapılmıştır. Deneysel araştırmalar da egzersizin tümorogenez mukavemeti çoğaldırdığı tespit etilmiştir. Bu tesirleri enerji balansı ile açıklayan bir kısım inceleyici, egzersizle artan enerji gereksiniminin ur gelişmesini yavaşlattığı görüşünde olmasının yanında temel mekanizmanın immünolojik olduğu sanılmaktadır.

Fiziksel etkinliğin daha düşük kolorektal kansere yol açtığına dair belirtiler vardır. Sütun kanserinin nisbi tehlikeyi sedanterlerde daha faal gruplara göre 1,3 ile 2 defa daha fazla görülmektedir. Fiziksel etkinlik, bayanlarda meme ve faize sistemi gibi öteki sistemlerin kanser insidansını eksiltmektedir. Öteki bölgelerin kanser tehlikesiyle ilişkileri geniş çapta araştırılmış olmasa da egzersizle beraber akciğer, tiroid, sindirim sistemi ve hemopoetik sisteminin kanserinin eksildiğine dair bilgiler vardır.

Göğüs ve sütun kanseri üzerine Kaliforniya üniversitesinde yapılan çalışma neticeleri tartışılmaz görülmektedir; buna göre kumpaslı egzersiz yapan bayanlarda göğüs kanseri tehlikeyi anlamlı olarak eksilmektedir. Haftada kumpaslı olarak 1-3 saat arasında egzersiz yapan bayanların göğüs kanseri tehlikeyi % 30, 4 saatten fazla egzersiz yapanlarda % 55 oranında eksilmektedir.

Yıllardır, sedanter şekilde, masa başında çalışanlar ile sütun kanseri arasında doğrudan bir ilişki vardır. Uterus, cerviks, prostat ve akciğer kanserlerinde, egzersiz seviyesinin çoğalışı ile kanser tehlikesinin eksilmesi arasında kesin bir eksilmenin olduğu görülmektedir.

Bazı kanser cinslerinde, özellikle göğüs kanserinde, obezite kanser gelişimi ile istatistiksel olarak ilişkilidir, bu diagnoz ebadı sebebiyledir, yağ dokusunun çoğalışından kaynaklanır. Bu anlamlı görünmektedir. Kumpaslı egzersiz yapan bireyler obezlere göre daha düşük yağ oranına sahiptirler muhtemel kanser tehlikesini uzaklaştırmaktadırlar.

Benzer biçimde, egzersiz gastrointestinal metabolizmayı süratlendirir. Bu metabolizma çoğalışı sindirim ve boşaltım süreçlerinin çoğalışına yol açar. Bu vakanın kimyevi onkojeniklerin kanser yapan ve yenilen sıhhatsiz yiyeceklerin metabolitlerini uzaklaştırdığı düşünülmektedir. Kesin netice sütun ve öteki gastrointestinal kanser cinslerinin eksildiğini göstermektedir. Son birkaç senede egzersizin immün sistemi destekleyerek kanser tehlikesini eksilttiğine dair ispatlar vardır.

Kaynak : www.sporum.gov.tr