Çocuklarda Kasık Fıtığına Dikkat !
Diğer Hastalıklar

Çocuklarda Kasık Fıtığına Dikkat !

ÇOCUKLARDA KASIK FITIĞI

Çocuk cerrahi muayenehanelerinde yapılan müdahalelerin başında kasık bölgesi anomalileri geliyor. Çocukluk çağında kasık bölgesinde görülen anomaliler, ilerleyen yaşlarda hidroselden, hayatı tehdit eden boğulmuş kasık fıtığı ya da testis uruna kadar uzanan neticeler doğurabiliyor. Tek rehabilitasyon usulünün cerrahi olduğu bu cins anomalilerde, zaman kaybetmeden doktora başvurmak gerekiyor.

Kasık fıtığı anomalilerinde anne babalara bu mevzuda büyük görevler düştüğünü belirten Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ender Tosyalı, “Kasık bölgesi anomalileri pek dile getirilemeyen bir bölgede. Oysa burada alana gelen ve saklanmış bir anomali, çocuk için büyük riskleri de beraberinde getirebilir. Genellikle çok hareketli, yerinde duramayan çocuklarda görüldüğü düşünülen kasık fıtığının en temel sebebi %5-20 oranında ailesel yatkınlık… Çocuklar çok koştuğu, oynadığı ya da öksürdüğü için fıtık olmaz. Var olan fıtık, bu vaziyetlerde ortaya çıkar” diyor.

Kasık Fıtığı Doğuştan Geliyor

Kasık fıtığının doğuştan geldiğini belirten Op. Dr. Tosyalı, sürece ait şu balakaları veriyor: “Kız çocuklarında over, karın içi uzuv olarak kalıyor. Erkeklerde ise bazı hormonların salgılanmaya başlamasıyla, testisler böbreklerin hemen altındaki yerlerinden ufalayıp, yavaş yavaş natürel yerine doğru hareket etmeye başlıyor. Altıncı ve yedinci aylarda kasık kanalı denilen bölgeye geliyor ve doğumdan evvel de skrotum 2 denilen torbaya iniyor. Bu süreci sağlayan iki ana etmen var: İlki, karın çeperi denilen periton kıvrımının testise liderlik etmesi ve onu torbada olması gereken yere indirmesi; ikincisi de hormonal farklılıkların oluşması. Testisler torbaya indikten sonra görevini bitiren karın çeperi kıvrımı kapanmazsa, karşımıza kasık fıtığı görüntüsü çıkıyor.” Şişlik, bazen de ağrı ile belirti veren kasık fıtığının tanısında, anne ve babanın anlattıkları ehemmiyetli oluyor. Op. Dr. Ender Tosyalı, tanı basamaklarını şöyle sıralıyor: “Anne ve babadan detaylı bir biçimde hikaye alınıyor. Ardından fiziksel tetkiki yapılan çocuk ayağa kaldırılarak, ıkındırılarak ya da öksürmesi istenerek o bölgede hafif bir şişliğin alana gelip gelmediği hakimiyet ediliyor. Bunun yanında, kasık bölgesi elle yoklandığında “ipek eldiven işareti” denilen, elin altından kayan, dayanmış kumaş hissi veren bir bulgu da kasık fıtığının ehemmiyetli bir işareti oluyor. Sonraki evrede ise bölge, ultrason ile araştırılıyor.”

Değişik cinslerde ortak rehabilitasyon cerrahi

Kasık fıtığı, kese sarihliğinin boyutuna göre değişik gruplara dağılsa da ortak rehabilitasyon usulü cerrahi oluyor. Bu rahatsızlıklarla alakalı yanlış bir inanışa dikkat toplayan Op. Dr. Tosyalı, “Kasık fıtıkları ve kasık bölgesi anomalilerinde çok evvelden önerilen, kasık fıtığı bağı ya da bölgeye baskı uygulanmasının birçok karmaşıklığa neden olduğu biliniyor. Karın içi uzuvlar ya da testis baskıya maruz kaldığı için hasar görüyor” diyor. Kasık bölgesi anomalileri, çocuk cerrahisi muayenehanelerinde en fazla asıllaştırılan harekâtların başında geliyor. Günübirlik olarak değerlendirilen bu operasyonların kesinlikle genel anestezi altında ve ameliyathane şartlarında yapılması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Ender Tosyalı, “Operasyonda kasık bölgesinden çok ufak bir kesiyle fıtık bölgesine erişiliyor. Fıtık kesesi ya da hidrosel kesesi, onu saran damar ve sperm kanalını parçalıyor ve dikilerek kapatılıyor. Bu usulün ismi “üksek ligasyon”. Uygun ellerde 15-20 dakika süren bu harekâtta, anestezi çok ehemmiyetli” diye balaka veriyor.