Diğer Hastalıklar

Tüp bebek tedavisine akupunktur ile dayanak

Tüp bebek uygulamasında başarıyı engelleyen kıymetli faktörlerden biri anne adayında oluşan çok gerilim ve döllenmiş yumurtanın transverden sonra tutunup yerleşeceği endometrium isimli tabakanın kâfi damarsal olgunluğa ve kalınlığa ulaşamamasıdır.

Akupunktur endometrium olarak isimlendirilen bu tabakanın kâfi olgunluğa ulaşmasına katkıda bulunur.

Akupunktur’un limbik sistemi düzenleyici tesiri ile anne adayının gerilime karşı dayanıklılığını arttırarak bu olumsuz etkiyi de ortadan kaldırır. Böylelikle tüp bebek uygulaması öncesinde ve sonrasında akupunktur tedavisi gören anne adaylarının muvaffakiyet bahtı akupunktur tedavisi görmeyenlere oranla daha artmaktadır.

Amerika Birleşik Devletlerinde 2002 yılında Dr WE Paulus tarafından yapılan ve Fertility & Sterility isimli saygın bir tıp mecmuasında yayınlanan bir çalışmada, akupunktur tedavisinin tüp bebek tedavisi yapılan çiftlerde gebelik oranlarını arttırdığının gösterilmesi ile tüp bebek kliniklerinde giderek yaygınlaşan bir uygulama haline gelmiştir. Bu gelişme beraberinde pek çok yeni çalışmanın da yapılmasına yol açmıştır. Günümüzde ABD’de pek çok tüp bebek merkezinde akupunktur tedavisi hastalara bir seçenek olarak sunulmaktadır.

Fertility&Sterility mecmuasının Mayıs 2006 sayısında akupunkturun tüp bebek tedavisinde kullanımı ile ilgili yedi adet çalışma yayınlanmıştır. Bu çalışmalardan iki tanesi bilhassa dizaynları, hasta sayıları, sonuçları ve bilimsel kıymetleri açısından dikkat caziptir. Her iki çalışmada tüp bebek tedavisine alınan hastalara embryo transferi evresinden çabucak evvel akupunktur yapılmasının klinik gebelik oranlarını arttırdığı gösterilmiştir.

Bu çalışmalardan birincisi Danimarka da Dr Westergaard ve arkadaşlarının toplam 273 hasta üzerinde yaptıkları ve akupunkturun tüp bebek tedavisinde gebelik oranlarını arttırdığını gösteren bir yayındır. Bu yayında akupunktur yapılan kümede klinik gebelik oranı %39 olarak saptanmış, akupunktur yapılmayan denetim kümesinde ise %24 olarak saptanmıştır. Ortadaki fark istatistiksel olarak manalı bulunmuştur.

İkinci çalışma ise Almanya dan Dr Dieterle Stefan ( University of Witten-Dotmund) ve Çin den Dr Ying Gao ( Huazhon University of Science &Technology,Wuhan) tarafından ortak yürütülen bir araştırmadır. Bu çalışma toplam 225 hastada yapılmıştır. Klinik gebelik oranı akupunktur yapılan hastalarda %33.9 olarak saptanmıştır . Denetim kümesinde gebelik oranı % 15.6 olarak saptanmıştır. Ortadaki fark istatistiksel olarak manalı bulunmuştur.

Muhakkak noktalara yapılan ihtar ile tüm bedende beta-endorfin denen bir kimyasal hususun salgılanması artmaktadır. Bu artış ile GnRH (gonadotropin releasing hormon ) salınımı ve dolaylı olarak bedenin ürettiği steroit ve gonadotropin hormonlarının salgılanması artmaktadır. Ek olarak akupunktur uygulaması sonrasında uterusa (rahime) olan kan akımını artar, endometrium olgunlaşır ve sonuç olarak rahimde gebeliğin oluşmasını kolaylaştıran şartlar sağlanır. Bütün bu değişiklikler sayesinde transfer edilen embryoların implantasyon (tutunma) oranının arttığı düşünülmektedir.

Sonuç olarak akupunkturun, tüp bebek uygulaması yapılacak anne adayının vücudunun uygulmaya daha hazır hale getirdiğini söyleyebiliriz.