Tiroid kanserinin bulguları nelerdir bayanlarda daha çok görülüyor!
Sağlık Yazıları

Tiroid kanserinin bulguları nelerdir bayanlarda daha çok görülüyor!

Tiroid kanseri nedir? Tiroid kanserinin bulguları nelerdir? Nasıl rehabilitasyon edilir? Çernobil’le beraber ülkemizde yaygın bir biçimde görülen kanser cinslerinden biri de tiroid kanseridir. Öteki kanser cinslerine göre görülme sıklığı daha az da olsa bu hastalık sinsice ilerleyen bir kanser cinsidir. Tiroid kanseri hakkında tüm merak edilenleri Genel Cerrahi Onkolojik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr Sadık Yıldırım’dan bildik. 

TİROİD KANSERİ BAYANLARDA DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR 

Tiroid bezinin hücrelerinden köken alan kanser cinsi olan tiroid kanseri, öteki kanser cinslerine göre daha az görülmektedir. Doğru rehabilitasyon ve tanı uygulanırsa hastalık acilen iyileşir ve ortadan kalkar. Böylece şahıs uzun zaman yaşayabilir. Tiroid kanserinin cemiyette görülme sıklığı %4,2’dir. Tiroid kanserinin bayanlarda görülme ihtimali erkeklere oranla daha fazladır. 

RADYOAKTİF MADDELERE MARUZ KALAN BİREYLERDE GÖRÜLÜYOR

Bu kanser cinsinin bütün olarak neden olduğu öğrenilmemektedir. Yapılan araştırmalara göre kansere neden olan şeyin radyoaktif maddelerin olduğu tespit edilmiştir. Başka Bir Deyişle bir şahıs radyoaktif maddelere maruz kaldıysa, o şahısta tiroid kanseri görülme tehlikeyi daha fazladır. 

ÇERNOBİL’LE BERABER BÖLGEDE KANSER GÖRÜLME SIKLIĞI ÇOĞALMIŞTIR 

Tarihimizin en acı hadiselerinden biri olan Çernobil hadiseyi bu vaziyete misal verilebilir. Bu bölgede yaşayan bireylerin hemen hemen hepsi kanser sebebiyle yaşamlarını kaybettiler ve genel olarak o bölgelerde yaşayan bireylerde tirod kanseri görülme sıklığı da çoğalmıştır. 

SİNSİCE İLERLEYEN BİR HASTALIKTIR 

Tiroid kanseri olan bireylerde genellikle bir bulgu olmaz. Tiroid kanseri genel olarak sinsice ilerleyen bir hastalıktır. Bazı hadiselerde lenf bezleri gelişmiş ya da boyunda kitle alana gelmiştir. Hastaların az bir kısmında ise boğazda kasvet hissi, ağrı, soluk almada eforluk sürükleme, ses kısılması, yutma eforluğu olabilir.

KAN TESTİ İLE TEŞHİS KONULMAKTADIR 

Tiroid kanseri teşhisi konulması için bazı muayeneler yapılmaktadır. Bunlardan birincisi kan testidir. Kan tesitinin yapılmasındaki emel kandaki hormonların ölçüsünü tanımlamak emellidir. Yalnızca kan testi ile teşhis konulmamaktadır. Zira bazen tiroid kanserlerinde bu bedeller yüksek bazen de pespaye çıkabiliyor. Bu sebeple öteki muayenelerinde yapılması gerekmektedir. 

BÜTÜN OLARAK TEŞHİS KONULMASI İÇİN BİYOPSİ ŞARTTIR 

Tiroid kanseri teşhisinin bütün anlamıyla konulması için şahıstan biyopsi alınması gerekir. Ayrıca tiroid kanseri tanısında en ehemmiyetli muayenelerden birisi olan sintigrafi uygulanır. Kitle ya da nodülün görüntüsü hakkında bilgi verir. Bunun dışında ince iğne aspirasyon biyopsisi denilen yöntem uygulanır.