Rehabilitasyonda Gecikme, Gözünü Âmâ Etme
Genel Sağlık

Rehabilitasyonda Gecikme, Gözünü Âmâ Etme

Uzmanlar göz tansiyonu olarak da bilinen glokomun, önlenebilir âmâlık sebeplerinden bkocaman olduğunu söylüyor.

Op, Dr, Ayşe Mutlu, hastalık tanısının erken konmasının çok ehemmiyetli olduğunu belirterek bunun neticesinde erken tanı ve rehabilitasyon ile oluşabilecek görme asabı zararının önlenebileceğini söyledi.

Glokom bazen hiçbir belirti vermeden gelişebileceğini ve yalnızca göz tetkiki ile tespit edilebileceğini anlatan Op, Dr, Mutlu, “Bazen de baş sızısı, göz sızısı ve bakılan yerde ışık hareleri görme gibi yakınmalar ile hasta başvurabilir. Ailede glokom hastalığı hikayesi olması, yüksek miyopi ve şeker hastalığı da tehlike etmenlerindendir, Glokomun birincil Sarih açılı, kapalı açılı, normotensif, oküler hipertansiyon v.b, ikincil Başka bir göz hastalığına bağlı olarak büyüyen; misalin göz urları, üveit veya katarakt gibi ve konjenital glokom Doğumsal gibi tipleri vardır.

Bebek ve çocuklarda ışığa bakamama, gözlerde sulanma, korneada bulanıklık veya göz küresinde büyüme gibi gidişatlarda bir göz hekiminin tetkiki ve göz içi basıncı ölçümü koşuldur” dedi, Rehabilitasyonu muhtemel Glokomun rehabilitasyonunun muhtemel olduğunu söyleyen Op, Dr, Ayşe Mutlu rehabilitasyonun medikal, lazer veya cerrahi usuller ile olabileceğini belirterek geç tanı konulan hastalarda oluşan görme asabı zararının geri dönüşünün muhtemel olamayacağını da sözlerine ilave etti ve kumpaslı göz tetkikinin ilgisizlik edilmemesini önerdi.