Aile Danışmanı

Psikolog arayışında dikkat edilmesi gerekenler

Ruhsal danışmanlık hizmeti ve psikoterapi süreci üzere tedavi usulleri hassas ve dikkatli yürütülmesi gereken uygulamalardır. Bu hususta bilhassa profesyonel bir dayanak almak ruhsal sıhhatimiz ve mahremiyetimiz açısından epey değerlidir. Pekala ya bu işin profesyonelleri kimlerdir?

Türk Psikologlar Derneğinin tanımlamasına nazaran, dört yıllık Psikoloji Lisans eğitimini tamamlamış herkes Psikolog unvanını kullanmaya hak kazanır. Tabi Psikoloji Bilimi dört yılda hazmedilemeyecek kadar büyük bir alandır. Farklı metotları, terapi biçimlerini içeren; daima gelişen ve genişleyen büyük bir yelpazedir. Her geçen gün Psikoloji Bilimi, alanına yeni kuramlar ve bilgiler katmaktadır. Birçok alt alana sahip olan Psikolojinin Ruh Sıhhati ve psikoterapiyle ilgilendiği kısmı ise “Klinik Psikoloji” alanında faaliyetlerini gösterir.

Klinik Psikoloji, insanın zihinsel farklılıklarını, olağan dışı davranışlarını ve duygusal serüvenlerini anlamaya çalışan ve ruhsal sorunları tedavi etmeye odaklanan bir alt bilimdir. Psikoloji bilimiyle paralel olarak insanı bahis alan, bunun yanında tedavi metotları geliştiren bir alandır. Bu sebeple Klinik Psikolojide terapi süreçlerine yönelik birçok farklı metot ve ekol bulunur. Bilişsel Davranışçı Terapi ve Psikanalitik Terapi bunlardan bazılarıdır.

Psikolog seçimindeyse kıymetli olan seçeceğiniz Terapistin size hangi metotla yaklaşacağı ve bu metodun sizin sorun türünüze uygun olup olmayacağı bahsidir. Bu seçimi yaparken sıkıntınızın tipi hakkında bilgi sahibi olmalı ve danışacağınız Psikoloğun uzmanlık ve ilgi alanlarını araştırmalısınız. Aksi taktirde terapi sürecinden kâfi randımanı alamayabilir ve irdelenen sorun tahlile kavuşamadığı içinde sizi daha da çok yorabilir.

Terapist seçiminde bir başka kıymetli bahis ise saklılık ve inanç. Terapi esnasında danışan kendine özel mevzuları ve kimseye açamadığı sıkıntılarını paylaşacağı için epey hassas ve savunmasız olacaktır. Bu durum danışanın tasa duymasına, çekinmesine ve rahat hissedememesine sebep olabilir. Bu türlü bir durumdaysa terapi süreci manalı ve yararlı bir biçimde sürdürülemez. Sağlıklı bir danışmanlık hizmeti alabilmek için karşınızdaki uzmana inanç duymalı ve kapalılık aslının korunacağına emin olmalısınız. Psikoterapi sürecine başlamadan evvel danışman adayınızla bir ön görüşme gerçekleştirmeli ve itimat duyduğunuzdan emin olmalısınız. Terapi hizmeti almayı düşündüğünüz bir Psikolog hakkında daha evvel yapılan değerlendirmeleri dikkate almanız ve varsa internet adresinden özgeçmişi hakkında bilgi edinmeniz seçiminizde size yardımcı olacaktır.

Tüm bunların yanı sıra kendinizi Terapi Sürecine hazır hissetmeniz ve problemleriniz sizin için sarpa sarmadan evvel Tedaviye başvurmanız da hem Danışmanınız hem de sizin için bu hassas süreci kolaylaştıracaktır.