Psikoloji

Psikiyatrist, psikoterapist, psikolog tabirleri nedir?

İnsan fizikî ve ruhsal olmak üzere iki farklı yapıdan oluşur. Bu yapılar sanıldığının tersine birbirlerinden bağımsız ve uzak kavramlar değillerdir. Ruh ve vücut lakin bir arada sistematize bir biçimde çalışabilirse beşerde tam bir uygun oluş hali gözlemlenebilir. Gerçekten oluşan ruhsal rahatsızlıklar vücudumuzu, vücudumuzda oluşan fizyolojik rahatsızlıklarsa ruhsal durumumuzu etkilemektedir. Hatta bazen ruhsal bir sorun fiziki manada kendisini daha fazla gösteriyorken, yaşadığımız biyolojik bir rahatsızlığın etkileriyse ruhsal manada kendine daha fazla yer bulabilmektedir. Nihayetinde ruhsuz bir vücut veyahut vücutsuz bir ruh tüm fonksiyonunu tamamı ile kaybetmiş demektir.

Vücut sağlığımızla ilgili yaşadığımız bir sorunda, ilgili alanda uzman tıp doktorlarına baş vururuz. Tetkikler, analizler yapılır, hastalığımıza ait teşhis konur ve tabibimiz tarafından oluşturulan tedavi protokolünden sonra nihayet eski sıhhatimize kavuşuruz. Bedensel sıhhat, insanlığın varlığından beridir ehemmiyet gösterdiği bir alandır. Günümüzde de tıp fakültelerinde, özel klinik ve hastanelerde, kent ve devlet hastaneleri üzere kolektif yapıdaki merkezlerde bilumum sıhhat hizmeti verilmeye çalışılmaktadır. Bedensel sıhhatimize bu derece ihtimam göstermemizin nedeni, rayında ve meselesiz bir hayat yaşama isteğimizden ileri gelmektedir. Bedensel sıhhat meseleleriyse bu isteğimizin önünde duran önemli sorunlar haline gelebilmektedir. Bahsi geçen bu önemli sorunlardan bir başkası ise en az bedensel sağlımız kadar kıymetli olan ruhsal sağlığımızdır. Uzun yıllar her ne kadar fizyolojik sıhhatimiz kadar önemsenmese de son yıllarda da sağlıksal manada problemsiz bir hayat yaşamamızın bir öbür ayağının da ruhsal sıhhat olduğu anlaşılmıştır. Beşerler tam bir güzel oluş hali yakalamanın ruhsal manada stabil bir seviyede olunmasının da değerli rolünün olduğunu anlamışlardır.

Psikiyatrist, Psikoterapist, Psikolog üzere kavramlar da ruhsal sıhhat sıkıntılarıyla baş etmemizde bize yardımcı olan uzmanların kullandığı unvanlardır. Bu unvanların her biri aşikâr bir seviyede tıpkı mevzuları ele alsa da eğitim süreçleri ve lisans programları farklıdır. Bunlardan birincisi olan Psikiyatristlik, altı yıllık tıp eğitiminin akabinde dört yıllık bir alan eğitimi alınarak elde edilir. Bu unvana sahip şahıslar, tıp eğitimi de aldıkları için ruhsal rahatsızlıklara teşhis koyma ve ilaç tedavisi uygulama yetkisine sahiptirler. Yeniden Ruhsal rahatsızlıkların rehabilitasyonuyla ilgilenen Psikoterapistler ise teşhis koyamaz ve ilaç tedavisi uygulayamazlar. Psikoterapi prosedüründe yaşanan problemler, danışan ve danışmanın iş birliği içerisinde yürüteceği terapi süreçlerinden geçerek tahlile ulaşır. Bir kişinin psikoterapi hizmeti verebilmesi için Psikoloji, PDR üzere ilgili yüksek öğretim programlarından birini bitirmesi ve Klinik Psikoloji üzerine mastır yapmış olması gerekir. Bunun yanında çift terapisi hizmeti verilebilmesi için terapistin, Aile Danışmanlığı, cinsel terapi üzere terapi yollarında de uzmanlık alabileceği sertifika programlarını tamamlamış olması beklenir. Psikologlar ise insanın ruhsal, davranışsal ve zihinsel süreçleriyle ilgilenen, bu süreçlerin işleyişine yönelik araştırmalar yapan şahıslardır. Dört yıllık bir psikoloji kısmını bitirmek Psikolog olabilmek için kafidir.