Aile Danışmanı

Keyifli evlilikler

John Gottman, evli çiftler üzerinde yaptığı ayrıntılı araştırmalar sonucunda memnun evliliklerin 9 ortak özelliğini belirlemiştir:

– Memnun çiftlerde eşler geldikleri aileden sağlıklı halde uzaklaşabilirler; kendi anne, baba ve kardeşleriyle bağlarını koparmadan onlardan ayrılmayı başarırlar.Bu formda, eşleriyle birlikte yeni bir ünite oluştururlar ve artık anne babalarının dışında yeni bir ailenin üyesi olduklarını kabul ederler.

– Memnun çiftler ‘biz’ olabildikleri üzere, ‘ben’i de müdafaayı başarırlar.Eşleriyle birçok bahiste birlikte davranmak, birlikte karar vermek ve birlikte düşünmek durumunda kalsalar da, gerektiği vakit eşlerinden farklı düşünebilir ve davranabilirler.Eşler birbirlerinden farklı vakit geçirmeyi başarabilirler.

– Cinsellik konusunda nicelik ve nitelik bakımından ahenk sağlamayı becerirler; birbirlerine beklentilerini açıkça söz ederler.Bu beklentileri karşılamaya isteklidirler.

– Ebeveynlik konusunda eşler ortasında uzlaşma vardır.Çocuklarına nasıl davranacakları konusunda fikir birliğine varmışlardır.

– Memnun çiftler hayatın zorluklarına birlikte göğüs gererler.Zor günlerde birbirlerine takviye olmayı başarırlar.

– Memnun evliliklerde de tartışmalar olur; lakin bu çiftlerde eşler ferdî farklılıklarını kabul ederler.Tartışmada öfkelerini denetim edebilirler, tartışma yıkıcı değil, tam aksine yapan olur.Böylelikle her tartışmadan sonra eşler birbirlerini daha yeterli tanıdıklarını ve münasebetlerini daha düzgüne götürdüklerini hissederler.

– Gülmenin bağda kıymetli bir öge olduğu düşünülmektedir.Birlikte gülen çiftlerin daha memnun oldukları görülmüştür.

* Eşlerden birinin bir düşüncesi yahut sorunu olduğunda, başkası ona takviye olur.Eşler birbirini nasıl rahatlatacağını bilir ve başarır.

– Memnun çiftler ilgilerinin başında birbirleriyle ilgili romantik hayalleri hayatta tutabilirler.İlk günlerde eşleriyle ilgili düşündüklerini bir yerlerde hala yaşatırlar.

Gottman’ın tanımladığı bu 9 hususun yanında her çift için farklı olan öncelikler ve memnunluk kaynakları vardır lakin her şeyden evvel, çiftlerin ilgileri için göstermek istedikleri uğraş bağda en belirleyici faktördür.