Kaslarınızdaki enerjiyle sorunlarınızı çözen yöntem: Kinesioloji!
Sağlık Yazıları

Kaslarınızdaki enerjiyle sorunlarınızı çözen yöntem: Kinesioloji!

Kinesioloji, 1960’lı yıllarda Dr. George Goodheart tarafından geliştirilmiş. Onun görüşüne göre adalesel denge tüm organların doğru çalışması için önemli bir önkoşul. Her adele bir çakra ve belirli organlarla ilişki halinde, dolayısıyla kaslardaki bir yorgunluk bir enerji tıkanmasının belirtisi olabilir ve buna bağlı olarak yorgunluklar, konsantrasyon bozuklukları ve psikosomatik şikayetler belirebilir.

Goodheart’ a göre vücuttaki her adaleye bir de karşı adale karşılık gelir. Buna göre bir adaledeki kasılmaların ve krampların çözülmesi, ancak o adalenin karşı adalesinin güçlendirilmesi ile mümkün olabilir. Yıllar içinde diğer tekniklerinde eklenmesiyle uygulamalı kinesioloji adını verdiği tedavi yöntemini geliştirmiştir.

Kinesioloji Uygulama Alanları

Sırt ağrıları, obezite, migren, adele krampları,alerjiler,sindirim bozuklukları, depresyon, anksiyete,konsantrasyon bozuklukları,düşünme zorlukları,sınav stresi, okuma-yazma zorlukları, hiperaktivite gibi sorunlar, kinesioloji yöntemiyle çözülmeye çalışılabilir.

Kinesiyolojinin aslında bir kas testi olduğunu söyleyen İletişim ve İlişki Uzmanı Hande Akın, duygusal kinesiyolojiyi ise şu şekilde açıklıyor…