Karpal tünel belirtiyi neden olur bulguları nelerdir rehabilitasyon usulü var mı?
Sağlık Yazıları

Karpal tünel belirtiyi neden olur bulguları nelerdir rehabilitasyon usulü var mı?

Genellikle gün içerisinde kumpaslı aralıklarda veya bir müddettir el bileğinizin ortasında 3 parmağınıza ufalayan asabın bası altında kalması sebebi ile bileğinizde ağrı, miskinlik gibi bulgularla kendisini göstermektedir. Genellikle bileğimzdeki ağrıların kasılma ya da anlık bir hareket neticesinde olduğunu düşünüp es geçmeyi seçim ediyoruz. Ancak bu bulgular sizde de varsa dikkat etkeniz gerekiyor! İşte Karpal tünel belirtiyi hakkında sizin için bir araya getirdiklerimiz…

HANGİ YAŞ ARALIĞINDA GÖRÜLÜR, SEBEBİ BULGULARI NELERDİR?

Genellikle karpal tünel belirtiyi 40–50 yaş arası bayanlarda daha sık görülmektedir. Bireyin bilek yapısından kaynaklı dar olan şahıslarda daha çok görülme olasılığı bulunmaktadır. Özellikle fazla kilolu şahıslarda, içki alanlarda, şeker hastalığı olanlar ve damarsal rahatsızlığı olan şahıslarda daha sık görülmektedir. Karpal tünel belirtisine kanal içindeki tazyik çoğalışı neden olmaktadır. Bu tazyik elin pozisyonuna bağlıdır. El, el bileği çevresinde oluşan kırıklardan sonra kronik bası ortaya çıkabilir. Kiriş kılıflarının enfeksiyonu veya kalınlaşması kanalda mekanik daralmaya neden olur.

Özellikle iş etrafında klavye, maus kullanımı bilekte karpal belirtisine neden olabilir. Emin hareketlerin sık olarak tekerrür edilmesinin karpal tünel belirtiyi ile ilişkisi mevcuttur. Marangozlar, tenis oynayanlar, elleriyle sıklıkla bulaşık yıkayanlar, sürücüler ve eşi biçimde el bileğini yineleyen hareketlerle meşgul olanlar daha yatkındırlar En sık olarak erkeklerde kasaplık işi ile uğraşanlarda görülmektedir. Bayanlarda gebelik sırasında görülür. Bu vaziyet geçicidir. Doğumu müteakiben birkaç hafta içerisinde basmakalıpa döner. Ayrıca hipotiroidi olan bireylerde de tesadüfülebilir. Karpal Tünel Belirtiyi’nun alana gelmesinde bazı başka hastalıklarında rolü vardır. Romotoid artirit, faizi, amiloidoz, damar anomalileri, Tendonitis bunlardan birkaçıdır.

REHABİLİTASYON ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

KONSERVATİF REHABİLİTASYON 

İleri duyusal ve hiçbir motor bozukluğu olmayan hastalarda bileği nötral pozisyonda yakalayan fakat parmakların özgürleşmesine imkân veren gece istirahat bileklikleri çok bereketli olduğunu görüyoruz. Karpal kanala hidrokortizon enjeksiyonu sonrasında uzun müddet şikâyetler ortadan kalkar. Ağızdan düşük doz kortizon rehabilitasyonunun iyi neticeler verdiği bildirilmiş olsa da bu rehabilitasyonun daha sonraki neticelerinden bahsedilmemiştir.

CERRAHİ REHABİLİTASYON

İlaç rehabilitasyonu ile şikâyetleri geçmeyen hastalara daha fazla zaman geçirmeden başka bir deyişle asap harabiyeti daha fazla çoğalmadan cerrahi rehabilitasyona alınmalıdır. Cerrahi olarak asap üzerindeki bası ortadan kalktığında asap üzerindeki harabiyette daha fazla ilerlemeden duracaktır Bu cerrahi müdahale için hastanın sağlık kurumunda uyuması gerekmez. Ayaktan gelen bir hastada yerel anestezi ile o bölge uyuşturulur.