Cinsel Sağlık

Erken Boşalmaya Ne Yol Açar ?

Bu mevzuda bir hayli görüş vardır. Bazı­ları çabuk kaçamaklarla ya da fark edilme fobisiyle yaşanan ilk cinsel tecrübelerin erkeği seri boşalma­ya sevk ettiğine inanıyor. Öbürleri, sebebin kaygı …

Bu mevzuda bir hayli görüş vardır. Bazı­ları çabuk kaçamaklarla ya da fark edilme fobisiyle yaşanan ilk cinsel tecrübelerin erkeği seri boşalma­ya sevk ettiğine inanıyor.

Öbürleri, sebebin kaygı ya da erotik ihtarlara fazla duyarlılık oldu­ğunu ileri sürüyor.
Ünlü seksolog Helen Singer Kap­lan, sualin esasında erkeğin or­gazmdan hemen evvelki duygularını ayırt edememesi, dolayısıyla da de­netim altına alamamasının uyuduğuna inanıyor. Bir Hayli seks terapistinin de desteklediği bu kuramda mesele çocu­ğun idrarını tutmayı bilmesine benzetiliyor; nitekim çocuklar dolu bir idrar kesesinin nasıl bir duygu olduğunu kavramadan, buna alışmadan ve bunun üzerinde hakimiyet sağlama­dan idrarlarını yakalayamazlar.

Fiziksel nedenler çok seyrek gö­rülür, ama bir erkek böyle bir meseleyi daha evvel hiç yaşamadıysa ve ko­şullarda misalin eş değiştirme gibi hiçbir farklılık olmadıysa, dokto­run prostat meseleyi ya da nörolojik bir hastalık ihtimalini dışlaması ge­rekir.

Rehabilitasyon
Standart rehabilitasyon seks terapisidir, ama ilaç rehabilitasyonu da uygulanabilir. Araş­tırmacılar yeni antidepresanlardan kimilerinin misalin sertralin boşal­mayı geciktirerek her iki eş açısın­dan da doyumu artırabildiğini belir­lemiştir. İlacın aralıklı kullanılması da aralıksız kullanım kadar tesirli görünü­yor. Bununla beraber, bulantı ve cin­su baskın istek eksilmesi gibi yan tesirleri vardır.

Erken boşalma olaylarının ço­ğunda seks terapisi zaferli netice veriyor ve bazen birkaç haftada so­nuç alınıyor. Ama bu yaklaşım eşler arasında iyi bir bağlantı olmasını ve disiplinli bir yaklaşımı gerektiriyor.

Bir Hayli çift için bir seks terapisti­nin takviyesini almak faydalıdır, zira evvelden tanımlanmış bir programı ve bir “yetkili” tarafından dile getirilen yapılacaklar’ ile ‘yapılmayacaklar’ı uygulamak daha kolaydır.

Ayrıca seks terapisti eşleri kendi cinselliklerini keşfetme mevzusunda eğitebilir, bu mesele sebebiyle birik­miş olabilecek kaygı ve hiddetlerin giderilmesini sağlayabilir ve eşleri destekleyip teşvik edebilir. Bazen seks terapisti erken boşalma meseleyi ele alınmadan evvel, bir danışmanla ilişkinin ele alınmasını önerebilir.

Bununla beraber, eşlerin ikisi de gerçekten istekliyse, kendi cinsellik­leri mevzusuna rahat yanaşıyorlarsa ve bu mesele sebebiyle ilişkileri çok hasar görmediyse, bu egzersiz dizi­sini konutta kendi başına uygulamak da muhtemel olabilir.

Rehabilitasyonda neler yapılır ?
Terapistlerin çoğu “beş duyuya odaklanma” egzersiziyle “durup-başlama” tekniğini ya da “sıkma” tekniğini beraber kullanıyor.
Beş duyuya odaklanma, ünlü seksologlar Masters ve Johnson ta­rafından geliştirilen bir yöntemdir. Bu yöntem, uyarılma ve orgazma erişme baskısı olmaksızın, dolayı­sıyla cinsel ilişkide zaferli olma en­dişesinin bulunmadığı rahat bir or­bütünde, eşlerin yine birbirlerine değme ve okşamanın hazzına varması için planlandı.

Bir Hayli çiftte cinselliğe ait duygular temel olarak orgazma ve birbirlerine haz verip veremeyecek­lerine odaklanmıştır. Beş duyuya odaklanma yöntemi çifte her şeye yine başlama fırsatı veriyor.

Durup-başlama tekniğinde kadın erkeğe mastürbasyon yaptırmaya başlıyor, erkek orgazma yanaştığını sezdiği anda işaret edince duruyor ve erkeğin orgazma erişme güdüsü geçene kadar bekliyor. Sonra bir defa daha eşini uyarmaya başlıyor ve bu süreç birkaç defa tekerrür edildikten sonra orgazma izin veriliyor. Sıkma tekniğinde kadın orgazma yanaşan erkeğin penisini 15-20 saniye sıka­rak orgazma erişme güdüsünün geçmesini ve penisteki sertleşmenin azıcık eksilmesini sağlıyor. Bu teknik­te de orgazma izin verilene kadar aynı süreç birkaç defa yineleniyor.

Bu iki tekniğin tesirli olmasının sebebi, erkeği orgazmdan hemen evvelki duygulara alıştırarak, bunlar üzerinde adım adım teftiş kurmasına imkân vermesidir. Bazı er­kekler bu teftişi bir defa bilin­ce artık sürdürdüklerini söylerken, öteki kimileri muhakkak aralıklarla bu eg­zersizi yineleme gereği dinleyebilir.

Kaldı ki, cinselliği yalnızca bir or­gazm taşıtı olarak değil, rahatlama ve karşılıklı haz alma yöntemi olarak ele almanın tam ilişkilerde göz önünde yakalanması gereken iyi bir şehir­ke olduğu unutulmamalıdır. Burada belirlenen egzersizin izleyen aylar­da muhakkak aralıklarla yinelenmesi ge­rekebilir.

Zafer oranı çok yüksektir ve seks terapistleri 3-4 ay sonra “bütün düzel­me” oranının %90′ın üzerinde oldu­ğunu bildirmektedir