Endoskopik Kaş Kaldırma Estetiği
Grip - Soğuk Algınlığı

Endoskopik Kaş Kaldırma Estetiği

Endoskopik cerrahi, bedenin içine küçük bir delikten fiber optik bir kamera koyarak yapılan bir operasyon tekniğidir. Avantajları; netin yok denecek kadar küçük olması, görüntü geliştirilmiş olduğundan detayın ön tasarıya çıkması ve de şişliğin az, iyileşmenin ivedi olmasıdır.
Kimler endoskopik kaş kaldırma operasyonu olabilir? Banal kaş kaldırma operasyonu genelde 50 yaşın üzerindeki insanlara uygulanıyordu. Ancak endoskopik usulle birlikte bu operasyonu olan hastaların rakamı çok arkasıydı.
Artık 30 yaşın üstünde olan ve de alın estetiğinden memnun olmayan herkes basitlikle bu operasyonu olabilir. Ancak alındaki ihtiyarlama ölçüyü fazla ise, bu teknik şakak germe temporal lift ya da “laser resurfacing” ile birleştirilip, daha galibiyetli sonuçlar alınabilir. Çok ileri sarkma olan hastalarda, daha önceki banal usulü uygulamak daha tesirli olabilir.
Endoskopik kaş kaldırma operasyonuyla neler düzenlenir? Suratımızın en ivedi ihtiyarlayan yeri alındır.Türk milleti özellikle mimiklerini kullanmayı seven bir ırktır. Bu nedenle genç yaşta kaşlarda düşme, iki kaş arasında kaş çatma çizgileri ve de alında buruşukluklar oluşur. Bu görüntü insana bitkin ve hazin bir ifade verir. Düşen kaşlar üst göz kapaklarında sarkıklığa neden olur. Endoskopik kaş kaldırma operasyonunda bu saydığımız biçim bozuklukları ortadan kaldırılır.
Operasyon nasıl yapılıyor? Hastaya yerel ya da genel anestezi verildikten sonra, saçlı ten içine üç ya da beş adet 1,5 cm ’lik kesi yapılır. Bir delikten fiber optik kamera sokulur, değişik deliklerden bu operasyon için özel yapılmış aletler sokularak operasyon asıllaştırılır.
Operasyon süresi 30-40 dakikadır. Hastanın operasyondan sonra sağlık kurumunda kalmasına gerek yoktur. Operasyondan iki saat sonra eve gidebilir. Morluk birkaç gün sürer. Şişliğin geçmesi azıcık daha zaman alır, ancak bir hafta içinde şişliğin de çoğu gider.
Herkese uygulanabilir mi? ‘Endoskopik kaş kaldırma operasyonu ’ yapılan en popüler surat operasyonlarından biridir. Kesiler çok küçük ve de hepsi saç içinde saklı olduğundan, operasyon kısa sürdüğünden, ivedi iyileşildiğinden, şahısların seçim ettiği bir operasyon olmuştur. Ancak endoskopik kaş kaldırma operasyonu tüm hastalara uygulanacak bir operasyon değildir.