Psikoloji

EMDR Terapi Nedir?

EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yine İşleme) birden fazla terapi yaklaşımında olduğu üzere, bireyin mevcut telaşlarına odaklanır.

Bununla birlikte, EMDR’ nin yaklaşımı geçmiş tecrübelerin şimdiki yahut gelecekte beklenen tecrübeler tarafından etkinleştirildiğini düşünmektedir.

EMDR’ nin farkı nedir?

 1. Odak noktası beynin daima öğrenme, geçmiş tecrübeleri alma ve bunları mevcut durumla güncelleme marifetidir.

 • “Adaptif Bilgi Sürece Hipotezi” olarak isimlendirilir.

 • Adaptif Öğrenme, bellek ağı sistemlerini daima olarak günceller.

 1. EMDR’ nin odak noktalarından bir başkası, kişinin tecrübeleri güncelleyememesidir.

 1. EMDR Terapi, bu negatif ve olumlu ağları düzenlemek için bir dizi prosedür kullanır, geçmiş tecrübeleri mevcut adaptif öğrenme ile tesirli bir biçimde bütünleştirmek için katalizör olarak iki istikametli uyarımı, yani göz hareketlerini kullanır.

EMDR nasıl gelişti?

Dr. Francine Shapiro 1989 yılında yayınladığı çalışmasında, göz hareketlerinin rahatsız edici fikirlerin şiddetini azalttığını tesadüfen keşfettiğini açıklamıştır.

EMDR nasıl tedavi eder?

Genel Tedavi Planlaması

 • Danışanlar, yakınmalarını tabir ederek tedaviye gelirler.

 • Klinisyen, danışanın mevcut yakınmalarının dinamiklerini ve bunları adaptif olarak nasıl yöneteceğini anlamasına yardımcı olacaktır.

 • Klinisyen, danışanın amaçlarına ulaşacağı genel bir tedavi planı geliştirilecektir.

 • Bu tedavi dahilinde, EMDR terapi öteki tedavi yaklaşımlarıyla birlikte, tedavi amaçlarına ulaşmak için kullanılacaktır.

Bir tecrübenin işlenebilmesi için klinisyene tüm ayrıntılarının anlatılması gerekli midir?

Hayır, tecrübenin işlenmesi için tam olarak açıklanması gerekli değildir.

Hisler ve duyumlar yaşanacak mı?

Evet, süreç sırasında danışan, klinisyen tarafından hazırlanacak ve inançlı bir halde yönetilecek olsa da, süreç sırasında hisler ve duyumlar ortaya çıkabilir.

EMDR, kısa bir tedavi midir?

EMDR terapi, tüm tedavi yaklaşımlarında olduğu üzere, danışanların tedavi gayelerine ulaşmalarına yardımcı olacaktır.

 • Tedavi mühleti, danışanın karmaşık tecrübelerine bağlı olarak değişebilir.

 • Sıklıkla EMDR terapi, danışanı tedavi etme gayesiyle kullanılan müdahalelerden sadece biridir.