Burun Revizyon Operasyonu SEKONDER RHINOPLASTY
Grip - Soğuk Algınlığı

Burun Revizyon Operasyonu SEKONDER RHINOPLASTY

Burun Revizyon Operasyonu SEKONDER RHINOPLASTY Daha evvel burun operasyonu geçirmiş olanlar için Daha evvel bir veya bir hayli kere burun işlemi geçiren şahısların tekerrür operasyon olması gerektiği gidişatlarda sekonder rhinoplasti terimi kullanılır. Neden sekonder rhinoplasti lüzum dinlenir, Operasyon sonrası burunda biçim bozukluğu soluk alma kasveti ile beraber olabileceği gibi,soluk kasveti oluşmadan da alana gelebilir.Sekonder rhinoplasti çoğu kere, operasyondun bu sevilmeyen neticesini gidermek hem de soluk kasvetini çözmek için yapılır. Bazen de operasyon sonrası geçirilen travmalar operasyonlu burnun biçimini bozarak ikinci bir harekâta neden olabilmektedir.
Sekonder rhinoplastide neler yapılır, Sekonder rhinoplastide hedef şikayetlerin giderilmesidir. Şikayette soluk kasveti de varsa kesinlikle düzenlenmeye çalışılmalıdır. Burun biçimindeki çarpıklığın giderilmesi,ucundaki deformitenin düzenlenmesi,sırtındaki yetersizliğin yerine konması ya da aşırılığın alınması,burun delikleri arasındaki asimetrinin düzenlenmesi yapılacak harekâtlardandır. Bazende evvelki operasyonlar da burun surata göre çok ufak ya da büyük kalmış olabilir ki,sekonder rhinoplastinin emeli burunu ideal büyüklüğüne getirmek olur.
Neden güçtür, Bahsettiğim bu operasyonlar yapılırken çoğu zaman burunun kıkırdak ya da kemik dokusuna lüzum dinlenir.Ancak evvelki harekâtlarda tüketilmiş olan bu dokular; bulunabilirse burunun septum dediğimiz orta parçalamasından buradan yeterli olmassa, kulak ya da kaburga gibi dokulardan temin edilmeye çalışılır. Bu sebepledir ki,sekonder rhinoplasti işlemlerinde sizi neyin beklediği evvelki operasyonda yapılan operasyonlara bağlı olarak değişir. Lüzum dinlenen dokuların temini,bunların şekillendirilip yeni yerlerine yerleştirilmesi gibi sebebler; sekonder rhinoplasti işlemlerinde burunu geliştirmeye çalışmayı küçültmekten daha güçe sokmaktadır.
Sekonder rhinoplasti zamanı ne olmalıdır, Son geçirilen operasyondan vasati 1 hatta 2 sene sonrasına kadar beklemeniz verimli olacaktır.
Sekonder rhinoplasti kararı nasıl verilmelidir, Sekonder rhinoplasti kararını azıcık daha düşünerek vermenizde fayda vardır.Hatırlatmak isterim ki, her sonraki operasyon bir evvelkinden iyi olmaya öğrenir. Ancak,gerçekten doktorunuzda lüzum olduğuna kanı getirirse uygun müddetten sonra yaptırmanız verimli olacaktır.
İyileşme süreci nasıldır, İlk operasyonunuzdaki vaziyete benzeyebileceği gibi, hafif değişikliklerde gösterebilir.Önemli olan, iyileşme yarıyılında daha dikkatli olmanızdır.