Bayanların unutkanlık yaşı ve unutkanlığın sebepleri
Sağlık Yazıları

Bayanların unutkanlık yaşı ve unutkanlığın sebepleri

Unutkanlığın ehemmiyetli bir sebebinin de özellikle beynin enerji gereksinimini karşılayan besinlerin yetersizliği, anemi ve uykusuzluk olduğunu kaydolan Üsküdar Üniversitesi Noröbilim Ana Bilimdalı Başkanı ve NPİstanbul Nöropsikiyatri Sağlık Kurumu Nöroloji uzmanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, ağır ve katı kaideli perhizlerin unutkanlığa neden olduğunu söyledi.

Bayanlarda ve 65 yaş üstü bireylerde daha fazla

Unutkanlığın yaşa, cinsiyet gibi bir çok sebebe bağlı olarak farklı yaş gruplarında görülebileceğini kaydolan Prof.Dr. Tanrıdağ, genellikle 65 yaş üstü bireylerde ve özellikle bayanlarda unutkanlık hadiselerinin daha fazla yaşandığını kaydoldu.

Bunalımdaki bireylerde ve bunama olaylarında unutkanlığın sıkça yaşandığını vurgulayan Prof.Dr. Tanrıdağ, şöyle konuştu:

“Unutkanlığa neden olan en ehemmiyetli unsurlar bunalım, Alzheimer hastalığı, hipotiroidi ve vitamin B12 ’nin kandaki seviyesinin düşmesidir. Demansların içinde de en çok Alzheimer hastalığında unutkanlık görülür. Yaş, tür ve sebebin bir araya geldiği vaziyetler de vardır.

Misalin Alzheimer hastalığı bayanlarda daha fazla görülür ve bunalım bu gidişata sıkça eşlik eder. Alzheimer hastalığındaki unutkanlık genetikdir. Unutkanlığı olan ve ailesinde Alzheimer hastalığı bulunan şahıslar yüksek tehlike altındadır. Unutkanlık sebebi olarak dikkati sürüklemeyen unsurlar da vardır.

Misalin kansızlık, vitamin yetersizliği, kronik uykusuzluk ve bunalım da unutkanlığa neden olabilir. Bu gidişatların rehabilitasyonuyla unutkanlık ortadan kalkar”

Unutmamak için müzik dinleyin

Her unutkanlığın hastalık olmadığını da kaydolan Prof.Dr. Tanrıdağ, günlük yaşamda görülen basit unutkanlıkların banal olduğunu vurguladı. Prof.Dr. Tanrıdağ şöyle dedi:

“Basit unutkanlık, sizden daha genç insanlara göre daha fazla unutmak ya da yaş grubunuzdaki insanlar kadar unutmaktır. Bu cins unutkanlık yevmiye yaşam işlevlerinde bozukluk yapmaz ve yaşamı aksatmaz. Size yeni söylenen bir telefon numarasını anımsayamamak basit unutkanlıktır ve ehemmiyetli değildir.

Ancak kendi ev numaranızı ya da yakınlarınızın ev numaralarını anımsayamamak bundan daha ileri bir unutkanlıktır. Basit unutkanlık natürel bir vaziyettir. Rehabilitasyon gerektirmez. Ancak buna eşlik eden bunalım, hipotiroidi ya da B12 vitamin yetersizliği varsa onlar rehabilitasyon edilmelidir.

Ağır perhizler de unutkanlık yapabilir

Ağır perhiz uygulamak unutkanlığa neden olabilir. Beyin enerjisini glikozdan, mesajım süratini ise lipidlerden temin eder. Ayrıca vitamin B12 asap büyüme etkeni için çok ehemmiyetlidir.

Bunlardan yoksun perhizler unutkanlığa neden olabilirler. Uzun süren açlıklar neticeyi ya da vefat oruçları sırasında Wernicke-Korsakoff Belirtiyi denilen ve ilerleyici unutkanlıkla izleyen bir hastalık gelişebilir.

Unutmamak için bunalıma girmeyin, müzik dinleyin, yeni bir şeyler bilin, içinizden gelen yaratıcı faaliyetleri yaşama geçirin, bol bol kitap okuyun”

Bu belirtiler sizde varsa dikkat !

Şayet her gün aynı cinsten unutkanlıklar yaşıyorsanız,

Size söylenen lafları sık sık unutuyorsanız,

Daha evvel gittiğiniz, dolaştığınız yerlerde adres karmaşıklığı yaşıyorsanız,

Namaz kılarken duaları unutuyorsanız,

Çocuklarınızın ya da torunlarınızın adlarını unutuyor ya da donakalıyorsanız,

Ev numaranızı ya da telefonunu anımsayamıyorsanız,

Ailenizde unutkanlık hastalığı yaşayan yakınlarınız varsa, müddet kaybetmeden bir uzmana başvurun.